Mattlidens Gymnasium IB World School

Mattlidens Gymnasium IB World School erbjuder undervisning enligt IB läroplan på engelska. Gymnasiet har också undervisning på svenska enligt nationell läroplan.