Lagstads skolmuseum

Välkommen till på Lagstads skolmuseum för att bekanta dig med skolgången förr i världen i digitala innehåll.

Esbos äldsta folkskolebyggnad Lagstads folkskola blev färdig år 1873 och användes som skolbyggnad ända fram till slutet av år 1954.