Villa Elfviks vänner rf.

Villa Elfviks vänner rf arbetar för att stöda verksamheten vid Naturens hus och främjar miljömedvetenhet och miljöpedagogik i Esbo. Föreningen arbetar dessutom för att omgivningen kring Villa Elfvik ska bevaras i naturtillstånd.

Föreningen stöder Villa Elfviks verksamhet genom att hjälpa till med olika anskaffningar och publicering av trycksaker. Vi samlar in medel bland annat genom att sälja fågelholkar, naturkort, yllesockor och tygkassar i Naturens hus.   

Föreningen ordnar evenemang för allmänheten – julbasaren och fågelnatten på försommaren är redan traditioner.  

Medlemmarna får positiva erfarenheter av naturen och Villa Elfviks historia. Välkommen med!   

Så här blir du medlem  

Du går med i Villa Elfviks vänner genom att betala in medlemsavgiften på föreningens konto. Ange din adress och e-postadress i meddelandeuppgifterna när du betalar.  

Föreningens kontonummer: FI07 8000 1670 3703 20  
Mottagare: Villa Elfviks vänner rf  

Medlemsavgift:  
Ordinarie medlem 15 euro  
Familjemedlem 5 euro  
Understödande medlem 150 euro