Villa Elfviks tjänster för skolor och småbarnspedagogik

Villa Elfvik stöder skolor och daghem i fostran till en hållbar livsstil. Vi uppmuntrar alla som arbetar med barn att ta dem ut i naturen, eftersom ett gott förhållande till naturen ökar viljan att leva miljövänligt.

Grupperna ska gärna kontakta husets kundtjänst i förväg. Bekanta dig före besöket också med Anvisningar för grupputflykter.  

Inne i naturhuset

Utflykter i närheten av Villa Elfvik

För lärare och andra fostrare