Virpi Mäenpää, kanslist, kundservice, tel. 043 826 9208

Riitta Pulkkinen, chef för Naturens hus, tel. 043 826 5217

Katri Luukkonen, planerare, tel. 043 826 5253

Sara Svärd, miljöpedagog, tel. 040 508 6534

Antti Mikala, miljövårdare, tel. 050 428 9331

Wille Sillankorva, civil tjänsteman

 

Mimosa,  guide, tel. 043 826 9208 under veckosluten

Salla, guide, tel. 043 826 9208 under veckosluten

 

E-post: fornamn.efternamn@espoo.fi