Fiske

Det är en allemansrätt att meta och pilka samt fiska med en strömmingshäckla (flera krokar på linan och en tyngd i ändan). För övrigt fiske ska personer över 18 år och under 65 år betala statens fiskevårdsavgift.

Fisketillstånd

Fiske i Esbo

På frågor om jakt svarar Espoon-Kauniaisten riistanhoitoyhdistys www.espoonriistanhoitoyhdistys.fi(extern länk).