I Esbo finns fina och mångsidiga platser för terrängcykling.

Till exempel finns det en terrängcykelled i Centralparken. Terrängcykelleden är cirka 4 kilometer med tekniskt utmanande ställen i varierande terräng. Den 1,3 kilometer långa terrängcykelleden bredvid skidspåret/motionsslingan i Oitans bjuder på kuperad singletrack, delvis grusbeläggning, en del klippor och i övrigt skogsbotten. Terrängcyklingens pärla i huvudstadsregionen är Rutt 2000 som går genom fyra kommuner och är 110 kilometer lång.

Ta hänsyn till andra när du cyklar i terrängen! Man får inte cykla över gårdsplaner och man får inte gräva i marken eller bygga konstruktioner för terrängcykling. Använd befintliga stigar och leder! Om du har idéer för utveckling av terrängcykling i Esbo, kontakta staden via responstjänsten.