Idrottstjänsterna förvaltar 1 ishall, Esbovikens ishall. I Esbo finns också hallar som upprätthålls av andra instanser. Stadens avgiftsfria skridskoåkningsturer ordnas årligen i flera olika hallar.

Kontaktuppgifter och tjänster