Idrottstjänsterna tar hand om badstränder. Vid stränderna har bottnen rengjorts, områdena för simning är märkta och kvaliteten på vattnet följs regelbundet upp. Stränderna har avfallshantering, och de städas regelbundet. Badstränderna kan användas gratis av kommuninvånarna.

Se också badplatser.

Bild: Kimmo Brandt / Compic