Det finns 8 badstränder i Esbo med badvakter. Vid stränderna har bottnen rengjorts, områdena för simning är märkta och kvaliteten på vattnet följs regelbundet upp. Stränderna har avfallshantering, och de städas regelbundet. Badstränderna kan användas gratis av kommuninvånarna. Idrottstjänsterna tar hand om badstränder.

Se också badplatser.

Bild: Kimmo Brandt / Compic