Expert- och mediabesök

Esbo stad välkomnar intresserade utländska gäster att bekanta sig med bland annat den finländska utbildningen, småbarnspedagogiken och äldreomsorgen, stadens ekosystem för entreprenörskap och innovationer och det unika servicetorget i Iso Omena(extern länk).

Besök i daghem

Många daghem i Esbo välkomnar besök av utländska experter inom småbarnspedagogik.

Information om daghem som tar emot utländska gäster samt om daghemmens särskilda betoningar och språkutbud hittar du i vår broschyr.    

Besökspriser och fakturering

Daghemmet kan på föreståndarens beslut ta ut en besöksavgift. Avgiften är högst 400 euro för ett halvdagsbesök och högst 800 euro för ett heldagsbesök (från 1.8.2019). Om besökarna äter i daghemmet kan man ta ut 6,10 euro per person för en måltid och 2,30 euro per person för kaffeservering. På alla priser tillkommer moms på 24 procent.

Besök i skolor

Skolorna i Esbo besöks årligen av ett stort antal utländska grupper. Många skolor öppnar sina dörrar och välkomnar gäster. Under besöken kan man diskutera frågor kring lärande och digitalisering, läroplanen och pedagogik eller till exempel välfärd. Nya lärandemiljöer som öppnas bjuder in gäster från alla världsdelar.

Information om skolor som tar emot utländska gäster samt om skolornas särskilda betoningar och språkutbud hittar du i vår broschyr.

Besökspriser och fakturering

Skolan kan på rektorns beslut ta ut högst 400 euro för ett halvdagsbesök och högst 800 euro för ett heldagsbesök. Om besökarna äter i skolan kan man ta ut 6,10 euro per person för en måltid och 2,30 euro per person för kaffeservering. (På alla priser tillkommer moms på 24 procent). 

Besök på hälsostationer och mödra- och barnrådgivningar

Protokoll- och mediabesök

För att ordna diplomatiska besök i Esbo kan vänorter, utländska ambassader och ministerier samt representanter för media kontakta teamet för internationella ärenden på international@espoo.fi.

Besök i Esbos tillväxt- och innovationsekosystem

Vill du besöka norra Europas största innovationsekosystem? Kontakta Mayumi Shimizu på Enter Espoo (mayumi.shimizu@esbo.fi).

Besök de viktigaste objekten i Esbo med hjälp av appen ”Tripsteri App Espoo” 

Med hjälp av besöksappen Tripsteri App Espoo(extern länk) får användaren en helhetsbild av de viktigaste objekten i Esbo, kan använda de färdiga rundvandringarna enligt olika teman eller skräddarsy en rundvandring enligt sina önskemål. Du kan använda gratisappen för att besöka turistmål, vetenskaps-, konst- och teknologiobjekt och stadsutvecklingsobjekt, på plats eller virtuellt var som helst i världen.