Esbomedaljen

Esbomedaljer har beviljats sedan år 1972. Hundratals personer har fått Esbomedaljen för arbete som de gjort för stadens bästa.

Esbomedaljen har formgivits av medaljkonstnären Kauko Räsänen(extern länk).

Medaljerna beviljas av stadens medaljkommitté och de delas ut på stadens självständighetsdagskonsert den 6 december varje år.

Medaljkommittén består av stadsfullmäktiges presidium, stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören. Stadens kommunikationsdirektör fungerar som sekreterare.

Förslag till medaljörer kan skickas per e-post eller per brev till sekreteraren:

Kommunikationsdirektör
Koncernförvaltningen
PB 12
02070 ESBO STAD