Närings- och konkurrenskraftssektionen

Närings- och konkurrenskraftssektionen stöder stadsstyrelsen vid genomförandet av stadens närings-, konkurrenskrafts-, sysselsättnings-, utbildnings- och bostadspolitik. Till slutet av 2008 behandlades sådana ärenden av närings- och sysselsättningssektionen.

Föredragningslistor, protokoll och beslut(extern länk)

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Katariina Kaukonen
PL 12, 02070 ESBO STAD
tfn +358 40 5270294
E-post katariina.kaukonen@esbo.fi

Om du direkt påverkas av ett beslut eller beslutet avser dig, får du efter mötet ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Läs mera om närings- och konkurrenskraftssektionens uppgifter