Delegationen för främjande av integration

Delegationen för främjande av integration har till uppgift att främja integrationen av etniska grupper, följa upp och utvärdera integrationen i Esbo och främja goda etniska relationer.

Stadsstyrelsen har tillsatt en delegation enligt kommunallagen för mandattiden 3/2022–5/2023. Delegationen lägger fram förslag och initiativ i anslutning till sina uppgifter samt ger utlåtanden.

Delegationens namn ändrades våren 2022 (före detta delegationen för mångkulturella frågor).