Päiväkoti Leikkis

Detta är ett finskspråkigt daghem. Päiväkoti Leikkis ger dagvård på finska.

Kontaktuppgifter

Päiväkoti LeikkisVågen 6,02320 Esbo+358 50 409 6659

kontaktpersoner

Daghemsföreständare Päivi Eskelinen +358 456 669 533 paivi.eskelinen@leikkis.fi

Länkar

Kotisivu(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)