Kalajärvi konditionbana / Konditionspark för utomhusaktiviteter

Tukkipatteristo ja monitoimilaite.

Kontaktuppgifter

Kalajärvi konditionbana / Konditionspark för utomhusaktiviteterVichtisvägen 63,02970 Esbo+358 9 816 21

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)