Olars konditionsbana / Konditionspark för utomhusaktiviteter

Leuanvetotankoja eri korkeuksilla, tukkipatteristo ja monitoimilaite.

Kontaktuppgifter

Olars konditionsbana / Konditionspark för utomhusaktiviteterOppibackavägen 2,02210 Esbo+358 9 816 21

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)