Klippans daghem

Kvalitet i dagvården Målsättning: Med hjälp av årets tema vill vi erbjuda barnen en dagvård som är meningsfull och kvalitativ ur barnets synvinkel. Det betyder att barnen kommer att vara delaktiga i planeringen och att barnens behov och intressen styr verksamheten. Vi kommer att jobba i mindre grupper (smågruppsverksamhet), då varje barn har chans och möjlighet att uttrycka sig och sina tankar, samt bli sedd och hörd på ett individuellt plan. Vi vill erbjuda och lära barnen ett respektfullt bemötande av andra människor och kommer att behandla olika sociala modeller för hur man skall ta hänsyn till andra och bete sig i en gemenskap. Traditionerna och högtiderna firas också under årets lopp och präglar verksamheten och dess utformning. Övriga aspekter som vi arbetar med: Språket: Öka och stärka barnets svenska ordförråd, språkförståelse och uttrycksförmåga. Portfolio: Barnets ryggsäck, arbetsredskap för barn och vuxna och metod för att synliggöra barnets utveckling. Naturen: Respektera naturen, följa med naturens växlingar, samla och använda naturmaterial och återvinning. Genuspedagogik: Jämställdhet mellan kön och individ. Alla får lekutrymme och talutrymme. Varje barn är synligt och har rätt att vara sig själv. Barnen skall växa upp till trygga och rättvisa människor med sund självkänsla och tro på sig själva. Klippan daghem är grundad 2012.

Kontaktuppgifter

Klippans daghemVågbrottet 5 B,02320 Esbo+358 43 824 8754

Postadress:PB 32325, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)