Pilke Aftonstjärnan

Pilke Aftonstjärnan är ett litet och hemtrevligt svenskspråkigt daghem i Alberga. Aftonstjärnan har över 20 års erfarenhet av svenskspråkig småbarnspedagogik i Esbo. Daghemmet erbjuder småbarnspedagogik för barn i åldern 1-5 år. Daghemmet har som mål att hjälpa barnen att utvecklas till självständiga och kunniga individer som tar ansvar för sina gärningar och för miljön. Barnen bör få en djupare medvetenhet om sina färdigheter och en möjlighet att utveckla dem individuellt. Aftonstjärnans verksamhet äger rum i små grupper så varje barn får vara en individ och lära sig på sitt eget sätt. Indelningen i smågrupper görs baserat på ålder och kunskaper. På Aftonstjärnan har var och en rätt till en trygg famn och närhet. Kom och bekanta sig med oss och upplev vår trevliga atmosfär!

Kontaktuppgifter

Pilke AftonstjärnanKonstapelsgatan 3,02650 Esbo+358 40 660 7248aftonstjarnan@pilkepaivakodit.fi

Länkar

Kotisivu(extern länk)

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)