Karabackahuset

I Karabackahuset finns ungdomstjänster och olika undervisnings- och verksamhetslokaler där bland annat Esbo bildkonstskola, musikinstitutet Juvenalia, Rytmimusiikkiopisto Tauko och Omnia (Esbo arbetarinstitut) ordnar undervisning. Dessutom övar olika hobbygrupper i Karahuset.

Kontaktuppgifter

KarabackahusetÖrnvägen 4,02620 Esbo

Öppettider

Karahusets lokaler får användas enligt särskilt överenskomna tidtabeller. Förfrågningar om användningsturer: oskari.kailes@juvenalia.fi

kontaktpersoner

Förfrågningar angående andvändningsturer i Karahuset: oskari.kailes@juvenalia.fi.   Oskari Kailes oskari.kailes@juvenalia.fi

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)