Glims gårdsmuseum

Glims är en gammal bondgård i Karvasbacka by i Bemböle som också har fungerat som gästgiveri under sin cirka 500 år långa historia. Glims gårdsmuseum är ett levande museum där du kan delta i arbetsuppvisningar, guidade visningar och evenemang med anknytning till landsbygdslivets årscykel. Glims gårdsmuseum är en del av KAMU Esbo stadsmuseums museifamilj.

Kontaktuppgifter

Glims gårdsmuseumGlimsvägen 1,02740 Esbo+358 9 8162 7337kaupunginmuseo@espoo.fi

Öppettider

Öppettider

Länkar

Trafikförbindelser och tillgänglighet

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)