Päiväkoti Esikko

Detta är ett finskspråkigt daghem.

Kontaktuppgifter

Päiväkoti EsikkoFiskar-Matte 3,02230 Esbo+358 40 835 8038kaire.mansberg@ekk.fi

kontaktpersoner

Daghemsföreständare Kaire Mansberg +358 40 727 1111 kaire.mansberg@ekk.fi

Länkar

Kotisivu(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)