Dåvits Minnescentral

I Dåvits Minnescentral finns 23 bostäder, där du kan bo tryggt i resten av ditt liv. På minnescentralen får du vård och omsorg även kortvarigt, till exempel under din närståendevårdares lediga dagar. För korttidsvården har man reserverat 21 färdigmöblerade rum. För din trygghet finns där personal dygnet runt som har erhållit utbildning inom social- och hälsovård. Som klient vid minnescentralen eller dennes anhörig kan du ringa och be om råd i frågor som tynger dig. I Dåvits träffas dagverksamhetsgrupper för äldre med minnessjukdom dagligen. Du kan söka dig till grupperna, om du behöver hjälp med stöd för din funktionsförmåga. Till Dåvits Minnescentral kan du söka dig som boende, för kortvarig vård eller till dagverksamhetsgrupperna via Seniorrådgivningen Nestori.

Kontaktuppgifter

Dåvits MinnescentralBandgränden 2,02180 Esbo+358 46 877 1680

kontaktpersoner

Serviceboende med heldygnsomsorg Silkkitupa +358 43 827 3250

Serviceboende med heldygnsomsorg Pellavatupa +358 43 827 3251

Serviceboende med heldygnsomsorg Palveluohjaaja / Servicehandledare / Service advisor +358 43 826 9477

Serviceboende med heldygnsomsorg Palveluesimies / Servicechef /Service supervisor +358 50 380 6625

Korttidsvård Verkatupa +358 43 827 3248

Korttidsvård Villatupa +358 43 827 3249

Dagverksamhet +358 40 546 6179

Länkar

Läs mer om Dåvits Minnescentral

Information

Post till boende: de boendes postadress består av den boendes namn, bostadens nummer, Bandgränden 2, 02180 ESBO.

Dåvits Minnescentral på Facebook(extern länk)

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)