Djur

Stadsmiljösektorn i Esbo ger instruktioner och råd bland annat i frågor som gäller djurskydd, hittedjur, bekämpning av råttor och andra skadedjur samt utfodring av olika vilda djur (bland annat fåglar och hjortdjur). Esboregionens miljö- och hälsoskydd har hand om grundläggande veterinärtjänster under tjänstetid i Esbo samt i Kyrkslätt och Grankulla. Utanför arbetstid sköts veterinärjouren av Helsingfors universitets djursjukhus.