50 skäl till varför det är bra att vara företagare i Esbo

I staden finns cirka 9 500 företag*. Det finns flera skäl till varför det är bra att vara företagare i Esbo. Stadens jubileumsår till äran samlar vi in 50 skäl till varför det är bra att vara företagare i Esbo. Delta och ge ditt föreslag. 

Esbo är en ansvarsfull och human föregångarstad där det är bra att bo, studera, arbeta och driva företag, och där Esboborna har en genuin möjlighet att påverka. Esbo blev stad den 1 januari 1972 och 2022 är det 50-årsjubileum. Välkommen till vår gemensamma fest!

Esbo är ett bra ställe att driva företag på. I staden finns cirka 9 500 företag*. Det finns flera skäl till varför det är bra att vara företagare i Esbo.

Stadens jubileumsår till äran samlade vi in 50 skäl till varför det är bra att vara företagare i Esbo.

Vi publicerar de inlämnade skälen till företagens framgång på denna sida, på Business Espoos LinkedIn-sida och på de sociala mediekanalerna för aktörerna i Business Espoo under hela jubileumsåret. Följ #50skäl, #EsboFirar och #72Esbo22 .

50 skäl till varför det är bra att vara företagare i Esbo

(i slumpmässig ordning)

#1: Utmärkta transportförbindelser
#2: Hembygdskärlek
#3: Positiv atmosfär
#4: Tillräckligt med köpkraft # 5: Positiv attityd mot företagande
#6: Företag inom flera olika branscher
#7: Barn och unga bekantar sig med företagande redan i skolan
#8: Utmärkta nätverksmöjligheter
#9: Mångsidiga lokallösningar
#10: Goda och lättåtkomliga tjänster
#11: Företagande behöver inte grundas eller försvaras
#12: Människorna känner varandra – gemenskap
#13: Förståelse för behovet av ett välmående företagsfält
#14: Lagom konkurrens
#15: Efterfrågan på och respekt för småföretagares kvartersbutiker
#16: Viktiga samarbetspartner är nära
#17: Naturen är nära
#18: Finlands näst största stad
#19: Marknad på 1,5 miljoner invånare i närområdet
#20: En växande stad
#21: Många småföretagare och uppskattning för dem
#22: En ungdomlig stad
#23: Stadens förtroendevalda har positiv attityd mot företagande
#24: Relativt förmånliga lokaler
#25: En storstad ur finländskt perspektiv
#26: Den offentliga sektorns investeringar medför energi
#27: En dynamisk stad
#28: Investeringar på kommun- ja landskapsnivån medför energi
#29: Ett kort avstånd till invånare runt om i huvudstadsregionen

#30: Business Espoo erbjuder stöd för de första stegen av ett nytt företag
#31: En mångsidig stad
#32: Företagande i lugn och ro
#33: Starkt stöd för företagande
#34: Stark akademisk företagarkompetens
#35: Möjligheter att genomföra nya idéer
#36: Kulturell mångfald
#37: Talang och resurser
#38: Utmärkta möjligheter till samarbete
#39: Mycket gynnsam miljö för nystartade företag
#40: Företagstjänster från ett och samma ställe
#41: Företagare har en egen intressebevakningsorganisation
#42: Internationella företag och experter
#43: Personlig och sakkunnig hjälp för att starta eget företag
#44: Satsning på internationell och modern stadsutveckling
#45: Anslagstavlor i offentliga lokaler är effektiva i växelverkan mellan konsumenter och småföretagare
#46: Mångsidiga möjligheter att utveckla färdigheter

#47: En kreativ stad
#48: En lärande och kunnig stad
#49: En stad i rörelse, mängder av idrottsmöjligheter och idrottsanda
#50: Även företagarens nära och kära och husdjur har det bra i Esbo

Kampanjen 50 skäl till varför det är bra att vara företagare i Esbo bygger inte på forskningsresultat, utan skälen samlas in från företag, företagare, intressenter och personalen på Business Espoo. Syftet med kampanjen är att öka den positiva inställningen till företagande och öka medvetenheten om nätverket Business Espoo och dess företags- och företagartjänster.

Bland alla som svarade och lämnade sina kontaktuppgifter senast den 31 mars 2022 lottade vi ut ett presentkort på 100 euro till restaurangen - Ravintola Kylä(extern länk), 5 presentkort på 20 euro till cafét - kahvila Pupusaari(extern länk) och 5 presentkort på 20 euro till Lumenes fabriksbutik. Vinnarna kommer att meddelas personligen. Tack till alla som deltog.

Ta del av evenemangen under stadens jubileumsår och delta i genomförandet av programmet.

#50skäl #EsboFirar #72Esbo22

*Källa: Databasen Vainu