Avgifter för byggnadstillsyn

Staden tar ut avgifter för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter. Avgifterna bestäms i byggnadstillsynens taxan som stadsstyrelsen har godkänt. Avgifterna är momsfria.

Avgifternas belopp och grunder finns i byggnadstillsynens taxa.

I frågor som gäller byggnadstillsynens avgifter kan du kontakta byggnadstillsynens kundservice.

Den gällande taxan trädde i kraft 1.8.2021.

Byggnadstillsynscentralens kundtjänst

0981625300Kyrkträskvägen 4, 1. vån

Stängd mellan 24.12.2021-9.1.2022.

Öppettider
Telefon: mån-ons, fre kl. 8.00-11.00 och 12.00-15.30
tors kl. 8.00-11.00 och 12.00-14.00

Månadens första tors kl. 8.00-8.30, och 9.00-11.00 och 12.00-14.00

Kundtjänst är öppen till besökare på onsdagar och torsdagar kl. 8.30-11.00 och 12.00-14.00