Staden tar ut avgifter för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter. Avgifterna bestäms i byggnadstillsynens taxan som stadsstyrelsen har godkänt. Avgifterna är momsfria.

Avgifternas belopp och grunder finns i byggnadstillsynens taxa.

I frågor som gäller byggnadstillsynens avgifter kan du kontakta byggnadstillsynens kundservice.

Den gällande taxan trädde i kraft 1.1.2023

Byggnadstillsynscentralens kundtjänst

0981625300Kyrkträskvägen 4, 1. vån

Öppettider

Telefon: mån-ons, fre kl. 8.00-11.00 och 12.00-15.30
tors kl. 8.00-11.00 och 12.00-14.00