Vaikka kaikki ilmastonmuutoksen hillintätoimet otettaisiin välittömästi käyttöön, ilmaston lämpeneminen vaikuttaa vielä pitkälle tulevaisuuteen. Siksi meidän tulee varautua ja sopeutua sään ääri-ilmiöihin, kuten helteisiin ja myrskyihin. Myös luonnon monimuotoisuuden suojelu on keskeinen osa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Muutokset muun muassa lajien levinneisyydessä ja pesimäajankohdissa ovat jo havaittavissa. Kaupungilla on keskeinen rooli sopeutumistoimenpiteiden toteuttajana, mutta yhtä lailla jokaisen asukkaan on tarpeellista osata varautua poikkeustilanteisiin. 

Kuva: Espoon kaupunki