Espoon kaupunki edistää Kaupunkirata-hanketta

8.6.2023 7.58Päivitetty: 8.6.2023 12.25
Juna saapuu Leppävaaran juna-asemalle aurinkoisena kesäpäivänä. Taustalla näkyy kauppakeskus Sello.
Uusi raidepari rakennetaan Leppävaaran ja Kauklahden välillä. Kuva Leppävaaran asemalta.Kuva: Taneli Lahtinen / MySome

Espoon kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Väyläviraston sekä Espoon ja Kauniaisten kaupunkien välisen sopimusmuutoksen, joka koskee Espoon kaupunkiradan sekä siihen liittyvien erilliskohteiden rakentamissuunnittelua ja rakentamista käsittelevää sopimusta.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Väyläviraston sekä Espoon ja Kauniaisten kaupunkien välisen sopimusmuutoksen, joka koskee Espoon kaupunkiradan sekä siihen liittyvien erilliskohteiden rakentamissuunnittelua ja rakentamista.

Muutetun sopimuksen mukaisesti Espoon rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustannuksista on 40,9 %, enintään kuitenkin 142,8 miljoonaa euroa. Alkuperäisen sopimuksen mukaisesti Espoon rahoitusosuus oli 40,0 %, enintään kuitenkin 110 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 357 miljoonaa euroa. Alkuperäinen, valtion ja kuntien hyväksymä kustannusarvio oli 275 miljoonaa.

Valtion rahoitusosuus on sopimuksen mukaan 51,2 %, enintään kuitenkin 178,5 miljoonaa euroa. Alkuperäisen sopimuksen mukaan valtion rahoitusosuus oli 50 %. Kauniaisten osuus on 7,9 %, enintään kuitenkin 27,5 miljoonaa euroa. Kauniaisten suhteellinen osuus kokonaishankkeesta laskee, sillä Kauniainen on jättämässä alkuperäisessä suunnitelmassa olevan liityntäpysäköintilaitoksen ehdolliseksi kohteeksi. Euromääräisesti Kauniaisten osuus pysyy samana.

Hankkeen rahoitusmuutos edellyttää valtion osalta vielä eduskunnan päätöstä.

Kustannusarvion nousu selittyy yleisellä kustannustason nousulla.

Espoon kaupunkiratahankkeen suunnitteluun on saatu CEF-tukea ja tukea on esitetty haettavaksi myös rakentamiselle. Espoon kaupungin osuudeksi tuesta arvioidaan noin 30 miljoonaa euroa. Lisäksi hankeen rahoittamiseen on mahdollista kohdistaa kaupunkiradan kehittyvien asemanseutujen maankäyttösopimustuloja 10–20 miljoonaa euroa.

Espoon kaupunkirata sujuvoittaa junaliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta

Espoon kaupunkirata on Espoon, Kauniaisten ja Väyläviraston yhteinen hanke, jossa rakennetaan uusi raidepari Leppävaarasta Kauklahteen. Uudet raiteet parantavat Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta osana pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää.

Hankkeen valmistuttua liikenne toimii siten, että kaksi eteläisintä raidetta palvelevat lähiliikennettä ja pohjoinen raidepari on kaukoliikenteen käytössä. Yhteysvälillä olevien asemien lähiympäristöä tullaan kehittämään ratasuunnitelman mukaisesti.

Ratahankkeen yhteydessä toteutetaan Espoon kaupungin omia erillishankkeita, kuten Rantaradanbaana, jonka tavoitteena on kehittää kevyen liikenteen yhteyksiä radan varressa.

  • Kaupunkikehitys
Espoon keskusKauklahtiLeppävaara