Ympäristökasvattajat ja ekotukihenkilöt edistävät kestävää varhaiskasvatusta

12.5.2023 7.50Päivitetty: 12.5.2023 8.57
Lapset rakentavat voikukkapesää kimalaiselle.
Lapset rakentavat voikukkapesää kimalaiselle.Kuva: Elena Savina

Espoon kaupungin varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet. Varhaiskasvatuksen tavoite on ohjata lapsia elämään kestävällä tavalla. Pieni askel kerrallaan kohtuullisuudesta ja vastuullisesta elämäntavasta tulee osa lasten arkea. Nämä pienet askeleet ovat valtava panos siihen, millainen sukupolvi espoolaisia nyt kasvaa ja miltä kaupunkimme näyttää tulevaisuudessa.

Ympäristökasvattajat ja ekotukihenkilöt huolehtivat päiväkodeissa siitä, että sekä lasten kasvatus että talon toiminta tapahtuvat ympäristöystävällisesti ja ympäristötietoisesti.

Monelle nämä tehtävät ovat vielä vieraat, mutta niillä on iso merkitys. Matinkylän päiväkodin opettaja, ympäristökasvattaja ja ekotukihenkilö Hanne Tikka kertoo työstään:

Ekotukihenkilöt nostavat esiin asioita, joita pitää huomioida ekologiselta kannalta päiväkotien päätöksissä ja hankinnoissa. Näitä ovat esimerkiksi sellaisten kierrätyspisteiden hankinta, että kierrätyksen opettaminen lapsille sujuu helposti. Tai jos yksi päiväkoti sulkeutuu lähellä, sieltä voidaan hakea toiseen päiväkotiin jotain tarvikkeita tai huonekaluja.  

Tikka nostaa esille myös päiväkotiryhmien arkielämän: Sen miten, ryhmässä kierrätetään tai sen, miten metsäretket vietetään tai miten ruokailuprosessi menee. On tärkeää jakaa muillekin parhaita käytäntöjä.

Pikku pölyttäjät

Vuoden 2022 aikana esimerkiksi Matinkylän päiväkodissa on keskusteltu lasten kanssa pölyttäjistä ja sovittu talomiehen kanssa, että hän ei aja nurmikkoa, ellei sitä erikseen pyydetä. Näin nurmikolle voi kasvaa kukkia pölyttäjille. Lapset ovat myös askarrelleet pari pientä ötökkähotellia, jotka on kiinnitetty aitaan kukkien viereen.

Askartelutarvikkeetkin voivat olla kierrätettyjä

Tikan mukaan kestävästä kehityksestä puhutaan onneksi koko ajan enemmän. Näin asia tulee tutuksi ja niin aikuiset kuin lapset saavat itsekin uusia ideoita siitä, miten asiaa voidaan edistää. Nyt osataan ostaa kestäviä materiaaleja ja huoltajat voivat tuoda päiväkodille vanhoja leluja, kirjoja, varavaatteita ja askartelumateriaaleja.

Kun suurin osa askartelumateriaaleista on kerätty esimerkiksi kierrätyskeskuksesta, on asiasta helppo käydä myös pedagogisia keskusteluja lasten kanssa. Voimme kertoa, miksi teemme näin sen sijaan, että ostaisimme ne kaupasta.

Ympäristökasvatus on osa arkea

Ympäristökasvatus lisää lasten ympäristötuntemusta ja -herkkyyttä. Ympäristökasvattaja edistää lasten ymmärrystä luonnon prosesseista ja siitä, miten ihmisten valinnat voivat niihin vaikuttaa. Tavoitteena on kasvattaa aikuisia, jotka kuluttaisivat ja rasittaisivat ympäristöä entistä vähemmän.

”Opetamme lapsille muun muassa sitä, että toisen vanha voi olla toiselle uutta ja tavaroita voi myös lainata. Pieniä asioita, jotka loppujen lopuksi antavat lapsille ymmärryksen siitä, että aina ei voi eikä tarvitse hankkia uutta.”

Luontosuhteen luominen tapahtuu pääasiassa retkeillen ja tutkien. Matinkylän päiväkodissa lapset tietävät, minä päivänä he käyvät lähimetsässä ja odottavat sitä innoissaan.

Jos luonnosta löytyy jotain lapsia kiinnostava, sitä pysähdytään tutkimaan. Lasten kiinnostukset ja kysymykset ohjaavat vahvasti ympäristökasvattajan työtä.

Myös pienimmät lapset retkeilevät. Esimerkiksi 1–3-vuotiaat ovat olleet kiinnostuneita muurahaisista. Näin ollen niitä on tutkittu ja askarreltu, käyty luonnossa katsomassa luupeilla, mietitty miten ne asuvat ja miten ne rakentavat pesänsä.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka kasvattajan tehtävässä on tärkeä huomioida, mikä kiinnostaa lasta. Tehtävämme on ruokkia lasten leikillisyyttä ja kiinnostusta.”

Maatumiskokeita ja kierrätystä

Esiopetuksessa aloitetaan vuosittainen maatumiskoe syksyllä, kun lapset hautaavat erilaisia asioita maahan. Keväällä ne sitten kaivetaan esille ja katsotaan mitkä asiat ovat hävinneet ja mitkä eivät. Näin lapsille tulee selväksi hyvin konkreettisesti se, ettei luontoon saa heittää roskia.  

Lapsia opetetaan myös roskien itsenäistä lajittelua. Aivan pienimille opetetaan ensin, että biojäte laitetaan aina eri roskikseen mutta isommille lapsille asia opetetaan perusteellisemmin.

Kun lapset sitten siirtyvät eteenpäin opinpolullaan perusopetukseen ja myöhemmin toiselle asteelle, he ovat entistä valmiimpia keskustelemaan ja ideoimaan kestävää elämäntapaa opettajien ja ikäkavereidensa kanssa.  

Kuva ötökkähotelleista otettiin ennen niiden oikeaoppista kiinnittämistä. Näin lasten askartelu näkyi paremmin.Kuva: Elena Savina
  • Kestävä kehitys
  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus