Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 10.5.2023

10.5.2023 15.17Päivitetty: 15.5.2023 5.49
Pöytä koulussa.
Kuva: Taru Turpeinen

Espooseen työn perässä muuttavien perheiden ja englanninkielistä opetusta tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessakin. Näin ollen englanninkielistä opetusta on lisättävä. Lautakunta päätti, että englanninkielistä opetusta järjestetään 1.8.2023 alkaen hallinnollisesti toisistaan erillisesti kahdessa koulussa, Espoo International Schoolissa ja Kivimiehen koulussa.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että englanninkielistä opetusta järjestetään 1.8.2023 alkaen hallinnollisesti toisistaan erillisesti kahdessa koulussa, Espoo International Schoolissa ja Kivimiehen koulussa. Tämän seurauksena EIS:n Kivimiehen toimipiste ja Kivimiehen koulu yhdistyvät hallinnollisesti samaksi kouluksi ja jatkossa Kivimiehen koulun alaisuudessa toimisivat sekä suomenkieliset että englanninkieliset luokat. 

Lautakunta pyysi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköä valmistelemaan koulupolun jatkumisen kannalta tarpeelliset muutokset Kivimiehen koulun kieliohjelmaan, englanninkielisen käyttönimen Kivimiehen koululle sekä suunnitelman EIS:n ja Kivimiehen koulun englanninkielisen opetuksen yhteistyön jatkuvuudesta. Lautakunta piti myös tärkeänä, että englanninkielisen opetuksen yhteisöllisyydestä ja yhteiskehittämisestä huolehditaan siten, että molempia englanninkielistä opetusta tarjoavaa koulua kehitetään tasalaatuisesti yhteistyössä kyseisten koulujen kanssa.

Uudet englanninkieliseen opetukseen hakevat oppilaat valitaan englanninkieliseen opetukseen joko Kivimiehen kouluun tai EIS:iin kulloinkin voimassa olevien oppilasvalintaperusteiden mukaisesti.

Esittelijä veti englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet pois listalta.

 

  • Nuorisopalvelut
  • Varhaiskasvatus
  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus
  • Esiopetus