Espoon kaupunki osallistuu kestävän kehityksen hackathoniin

10.3.2023 5.30Päivitetty: 13.3.2023 5.47

Olemme mukana parempaa tulevaisuutta tavoittelevassa hackathonissa, jonka järjestetään 31.3.–2.4. samanaikaisesti kahdella mantereella.

Solve the SDGs on hackathon, jossa osallistujat työskentelevät yhdessä kohti parempaa huomista kehittämällä ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tänä vuonna Solve the SDGs järjestetään samanaikaisesti Suomessa, Ugandassa ja Tansaniassa, mikä mahdollistaa mannertenvälisen yhteistyön ja uusia näkökulmia tuttuihin haasteisiin.

Tämän vuoden teemana yhdessä työskentely paremman tulevaisuuden eteen

Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma Aalto Ventures Programin ja Junctionin järjestämä tapahtuma tuo viikonlopun ajaksi yhteen kansainvälisen joukon opiskelijoita, alumneja ja mentoreita työskentelemään kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien haasteiden parissa. Junction on Aalto-yliopistosta lähtöisin oleva, nykyään yksi Euroopan suurimmista hackathonjärjestäjistä ja teknologiayhteisöistä.

Espoon kaupunki tarjoaa yhdessä Suomen YK-Liiton ja Cirecon kanssa hackathonin ratkaistavaksi yhden haasteen.

"Solve the SDGs -hackathonissa pääsemme ratkomaan nuorten kansainvälisten lahjakkuuksien kanssa kaupungin kestävän kehityksen haasteita YK Agenda 2030 viitekehystä hyödyntäen.  Olemme mukana jo kolmatta kertaa ja vaikka olemme valmentajan roolissa, opimme hackathonissa joka kerta uutta myös itse", Ville Taajamaa Espoon kaupungin YK Agenda 2030 työn projektipäällikkö toteaa.

Neljättä kertaa järjestettävä tapahtuma pidetään nyt ensimmäistä kertaa kokonaan fyysisesti. Tämän vuoden hackathonin teema on yhdessä työskentely paremman tulevaisuuden eteen. Yhteistyö eri maiden välillä ja eri opintosuuntien törmäyttäminen mahdollistavat uudenlaisten ratkaisujen keksimisen tuttuihin haasteisiin.

"Aikaisemmista hackathoneista mieleeni on jäänyt osallistujien moninaisuus ja kansainvälinen kiinnostus. Sukupuolijakauma on ollut parhaimmillaan lähes 50–50, mikä teknologiatapahtumissa on harvinaista. Lisäksi on ollut hienoa saada mukaan osallistujia lähes 50 maasta", Tommi Byman Aalto-yliopistosta kertoo.

Viime vuonna Solve the SDGs houkutteli mukaan yli 200 osallistujaa ympäri maailmaa ja lopputulokseksi saatiin yli kolmekymmentä ratkaisua maailman akuutteihin ongelmiin.

Osallistujat valitsevat hackathon voittajan

Hackathon on avoin kaikille opintojen vaiheesta tai opintoalasta riippumatta, ja myös muille kuin yliopisto-opiskelijoille. Aiempaa hackathon- tai ohjelmointikokemusta ei tarvita, kiinnostus uuden kehittämistä ja kestävää kehitystä kohti riittää.

Osallistujat valitsevat hackathonin voittajan, joka saa palkinnoksi 3000 euroa ja Golden ticket -lipun Junctionin 2023 päätapahtumaan(ulkoinen linkki) sisältäen majoituksen ja matka-avustuksen. Lisäksi jokaisen haasteen paras ratkaisu palkitaan haasteen tarjoavan organisaation toimesta.

Hackathoniin voi ilmoittautua mukaan 17.3. saakka. Lisätiedot www.solvethesdgs.com(ulkoinen linkki).

  • Kestävä kehitys