Espoon virkistysvisiot edistävät lähiluonnon hyödyntämistä liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä

8.2.2023 6.04Päivitetty: 8.2.2023 12.00
Kaksi lasta hiihtää ja kaksi aikuista kävelee ladun vieressä.
Leppävaaran urheilupuistosta löytyy kaikille jokaisena vuodenaikana virkistävää ja monipuolista tekemistä.Kuva: Janne Ketola, Summit Media Oy

Virkistysvisioiden tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa liikunta- ja virkistyspalveluiden tarpeesta ja varata virkistysalueille riittävästi tilaa maankäytön suunnittelussa. Kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä on tärkeää varmistaa riittävä lähiluonto ja lähiliikuntapaikat espoolaisille asuinalueille. Kaikille suuralueille laadittavat virkistysvisiot tähtäävät vuoteen 2050, ja nyt valmistumassa ovat Leppävaaran, Matinkylän ja Tapiolan suuralueiden virkistysvisiot.

Espoo-tarinassa Espoon yhtenä vahvuutena on nostettu espoolaisten arvostamat lähiluonto, virkistysalueet, järvet sekä rantaraitti ja merellisyys. Virkistysvisiotyö painottuu liikunta- ja virkistyspalveluiden sekä virkistysalueiden vaatiman tilantarpeen tunnistamiseen ja niiden luoman verkoston muodostamiseen ja kehittämiseen. Visio on suunnittelutyökalu, jonka avulla näitä tarpeita tarkastellaan osana laajempaa maankäytön suunnittelua, ja virkistysvisio tuleekin yhteensovittaa muiden maankäytön suunnitteluun liittyvien teemojen kanssa kuten ekologiset verkostot, luontoarvot, liikenne ja rakentaminen.

Vuoteen 2050 tähtäävät virkistysvisiot kehittyvät ja muotoutuvat Espoon vuoteen 2060 tähtäävän yleiskaavatyön yhteydessä sekä tarkemmalla suunnittelutasolla. Yleiskaavatyössä virkistysnäkökulma yhteensovitetaan muiden yleiskaavan tavoitteiden ja näkökulmien kanssa. Esimerkiksi lähipuistojen, yksittäisten urheilulajien, kuntopolkujen tai pienten kaupunkiviljelmien sijainnit suunnitellaan tarkemmin asemakaavoituksessa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Monipuolisia ja helposti savutettavia kohteita kaikille

Lähellä sijaitsevat virkistysalueet ja -palvelut mahdollistavat terveellisen, kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan, jossa virkistys on osa arkea. Mitä lähempänä luonto- ja lähivirkistysalue sijaitsee, sitä todennäköisemmin ja useammin sitä käytetään. Esimerkiksi koulu- ja päiväkotimetsien tarpeellisuutta tukee myös tieto viheralueiden terveyshyödyistä, ja väestön ikääntyessä laadukkaan lähiympäristön merkitys korostuu, kun liikkuminen kauas kodin läheltä on motorisista syistä hankalampaa.

Nyt valmistuvat Suur-Leppävaaran, Suur-Matinkylän ja Suur-Tapiolan virkistysvisiot jatkavat jo valmistuneiden visioiden sarjaa. Suur-Espoonlahden virkistysvisio ja Espoon merellinen virkistysvisio valmistuivat vuonna 2018. Vanhan Espoon ja Kauklahden virkistysvision laatiminen on tarkoitus käynnistää vuonna 2023. Tiiviiden kaupunkialueiden virkistysvisioiden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, kun kaupungin väliluku kasvaa ja virkistyspalveluiden ja -alueiden käyttäjiä on entistä enemmän.

Alueelliset vetovoimakohteet palvelevat tyypillisesti laajempaakin käyttäjäkuntaa

Virkistysvisio 2050 on hyvin ajankohtainen, ja visioissa on tunnistettu niin seudullisesti kuin alueellisesti merkittäviä virkistyskohteita. Nämä vetovoimakohteet palvelevat usein myös huomattavasti suuraluetta laajempaa käyttäjäkuntaa. Tällaisia vetovoimakohteita ovat esimerkiksi Leppävaaran urheilupuisto, Matinkylän alueella rantaraitti ja Tapiolan alueella kulttuurikohteet ja rantavyöhykkeen kohteet.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen maisema-arkkitehtien johtamien työryhmien valmistelemat virkistysvisiot ovat taustaselvityksiä oman sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan työn tueksi. Visiot toimivat myös käynnistyneen yleiskaavatyön yhtenä lähtötietoaineistona, ja niitä tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään.

Virkistysvisioiden laatimisessa on hyödynnetty laajasti eri lähdeaineistoja ja aiempia asukaskyselyjä. Yleiskaavatyön ja tarkemman asemakaavoituksen yhteydessä järjestetään asukkaille tilaisuuksia tuoda esiin näkemyksiä ja vaikuttaa oman asuinalueensa suunnitteluun.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 15.2.2023 / Asianro 7(ulkoinen linkki)

  • Kaavoitus
LeppävaaraMatinkyläTapiola