Kalajärvelle suunnitellaan vartin kaupunkikylää

20.12.2022 6.44
Havainnekuva kaupunkikylän keskuksesta, talojen pihalla on ihmisiä ja puita.
Havainnekuva tiiviistä kaupunkikylän keskuksesta.Kuva: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Espoon pohjois- ja keskiosien suunnittelu etenee. Kalajärvelle ja Viiskorpeen on suunnitteilla kaavarungot, jotka tarkentavat maankäytön suunnittelua kohti asemakaavoitusta. Kalajärvelle rakentaminen voisi tuoda noin 5 000 uutta asukasta.

Kalajärvestä suunnitellaan vartin kaupunkikylää, jossa kauppa, palvelut ja muut arjen tärkeät paikat ovat saavutettavissa 15 minuutissa kävellen, pyöräillen tai julkista liikennettä käyttäen. Tulevaisuudessa valtaosa Kalajärven asukkaista asuu 600 metrin etäisyydellä keskustasta ja joukkoliikennepysäkeistä.

"Kaupunkikuvallisesti Kalajärven kaupunkikylä tarkoittaa tiiviin, mutta ihmisen mittakaavaisen keskustan ympärille rakentuvia pienkerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja. Tavoitteena on yhteisöllinen ja kylämäinen miljöö", kuvailee Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen arkkitehti Jussi Partanen.

Kalajärvi säilyy vehreänä ja luonnonläheisenä alueena. Suunnitteilla on muun muassa uusi lähiliikuntapuisto ja uusia ulkoilureittejä jo olemassa olevien rinnalle. Jokaisesta asunnosta pääsisi lähiluontoon ja virkistysreiteille enintään 300 metrin kävelymatkalla.

Kalajärven asema paikalliskeskuksena vahvistuu ja palvelut kehittyvät Kalajärven nykyisen keskustan alueelle Vihdintien eteläpuolelle. Kalajärven keskustan kehittäminen jatkuu, kun Vihdintien pohjoispuolella sijaitsevan Vaskitsamäen asemakaavamuutoksen suunnittelu etenee lähivuosina. Kalajärven keskustan kehittyvät lähipalvelut palvelevat myös ympäröiviä pientaloalueita. Kehittyviin pientaloalueisiin kuuluvat muun muassa eteläpuoliset Niipperinniitty ja Antinmäki sekä itäpuoliset Metsämaa ja Odilampi.

Keväällä asukkaille järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa kaavarunkoa esitellään tarkemmin ja kerrotaan suunnitelmista. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kalajärvi-seuran kanssa ja tilaisuuden ajankohta tarkentuu alkuvuodesta.

Pohjois- ja Keski-Espoon POKE-yleiskaavaan sisältyvällä lähialueella suunnitellaan myös Viiskorven kaavarunkoa, joka valmistuu keväällä 2023. Viiskorpeen on Kalajärven tavoin suunnitteilla vartin kaupunkikylä. Asukkaiden kanssa alueen tulevaisuutta on suunniteltu kahdessa työpajassa kesän ja syksyn aikana. Työpajojen lisäksi asukkaiden näkemyksiä kerättiin kahdella karttakyselyllä.

  • Kaavoitus
Kalajärvi