Hyvinvoiva Espoo -ohjelma tukee espoolaisten hyvinvointia

27.12.2022 8.32Päivitetty: 27.12.2022 10.22
Naiset tanssivat.
Kuva: Vessi Hämäläinen

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma on yksi neljästä Espoon poikkihallinnollisesta kehitysohjelmasta tällä valtuustokaudella. Kehitysohjelmassa ideoidaan erilaisia toimintatapoja ja edistetään toimintamalleja.

Ohjelmassa ideoidaan ratkaisuja muun muassa korona-aikana syntyneeseen hoitovelkaan ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseen. Tavoitteena on tehdä myös muuta hyvinvointia, terveyttä ja onnellisuutta edistävää työtä esimerkiksi liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön parissa.

"Sote-uudistuksen myötä kunnan tehtävä hyvinvoinnin edistämisessä korostuu entisestään. Ohjausryhmänä olemme motivoituneita löytämään uudenlaisia tapoja tukea espoolaisten hyvinvointia", kertoo ohjelman puheenjohtaja Helena Marttila.

Hyvinvointia tavoitellaan yhteisöllisyyttä ja mielenterveyttä edistäen

Hyvinvointityötä tehdään yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Ohjelmalle on määritelty seuraavat tavoitteet:

 • Espoolaisten osallisuus lisääntyy ja yhteisöllisyys vahvistuu.
 • Espoolaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet edistää omaa hyvinvointiaan lisääntyvät.
 • Espoolaisten mielen hyvinvointi vahvistuu.
 • Hyvinvointia ja terveyttä edistetään Espoossa ja yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelman toteutuksessa on päästy ja vauhtiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoden aikana on tehty ja suunniteltu muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Senioripaku-toiminta käynnistyi kesällä yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Senioripaku jatkoi toimintaansa myös syksyllä.
 • Espoolaisten mielipiteitä hyvinvoinnista ja sitä tukevista toimenpiteistä on selvitetty Nuorisovaltuustolle, Vanhus- ja Vammaisneuvostolle sekä Kotoutumisen edistämisen neuvottelukunnalle suunnatulla kyselyllä.
 • Ekaluokkalaisille sekä heidän huoltajilleen ja opettajilleen tarjotaan tänä lukuvuonna Ilon palautus -paketti, johon sisältyy muun
 • muassa koulutuksia Huomaa hyvä! -materiaalin käyttöön sekä mobiilisovellus lapsen vahvuuksien ja onnistumisten tunnistamisen tueksi.
 • Hyvinvoiva Espoo -ohjelma avustaa esteettömän luontopolun rakentamista Lakistoon. Luontopolun on tarkoitus valmistua ensi keväänä.
 • Lukiolaisten hyvinvointitapahtumia tuettiin syksyn aikana. Lukiot suunnittelivat tapahtumat itse.
 • Varhaiskasvatusyksiköille, kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille tarjottiin Mielenterveyden käsi -julisteita oman mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.
 • Kannustimme ala- ja yläkoulujen oppilaskuntia osallistumaan oikeusministeriön Vapaa! – Fri! -hankkeen koordinoimaan vapaaehtoistoimintaan sekä TekojenTiistaihin marraskuun lopussa tekemällä hyviä tekoja koko kouluyhteisön voimin.
 • Koulujen henkilökunnalle tarjottiin Mielenterveyden EA-1 -koulutus.
 • Senioripakun käyttäjät ja koulut istuttivat kukkasipuleita viihtyisän ympäristön ja yhteisöllisyyden tueksi.
 • Vähävaraisten perheiden liikunnan ja kulttuurin harrastamista sekä mukavaa yhdessä oloa tuettiin Voi hyvin Espoossa! Må bra i Esbo! Feel Good in Espoo! hyvinvointilipuilla. Espoo sosiaali- ja vammaispalvelu jakoi liput perheisiin joulukuussa.

Työskentely tavoitteiden eteen jatkuu vuosina 2023–2024.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelmaa ja sen toimenpiteitä voi seurata somessa tunnuksilla #HyvinvoivaEspoo, #VälmåendeEsbå ja #HealthyEspoo. Merkitse myös omat hyvinvointitekosi näillä tunnisteilla!

Lisätietoja
Kaisu Toivonen
Hyvinvoiva Espoo -ohjelmapäällikkö
kaisu.m.toivonen@espoo.fi