Yleiskaavan tapahtumatori Isossa Omenassa: tietoa ja keskustelua Espoon tulevaisuudesta

1.11.2022 8.33Päivitetty: 1.11.2022 13.59

Ison Omenan kirjastossa 27.10.2022 järjestetyssä yleiskaavatilaisuudessa yleisöä kiinnosti yhtä lailla Espoon kasvu ja rakentaminen kuin luonnon ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen. Tilaisuus tarjosi monipuolista tietoa kaupunkilaisille yleiskaavasta: tietoiskuja, asiantuntijahaastatteluja ja teemapisteitä.

Espoo kasvaa ja kaupungin on kehityttävä mukana. Kestävän ja hallitun kasvun tueksi Espooseen on päätetty laatia vuoteen 2060 tähtäävä yleiskaava. Illan aikana tasatunnein järjestetyissä tietoiskuissa tutustuttiin yleiskaavaan: mikä se on, miksi se tehdään ja miten. Teemapisteillä oli esillä muun muassa karttoja, ja yleiskaavan asiantuntijat olivat paikalla koko illan vastaamassa kysymyksiin ja keskustelemassa osallistujien kanssa.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jossa ennakoidaan kaupungin kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Espoossa on osayleiskaavoja, mutta ei tällä hetkellä koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa. Nyt käynnistyneessä yleiskaavan laadinnassa kaupunkia tarkastellaan kokonaisuutena, eli päätetään muun muassa missä keskukset ja pääväylät sijaitsevat.

Pitkä prosessi, ensin valmistuvat yleiskaavan tavoitteet

Osana yleiskaavan pohjatyötä on järjestetty Meidän Espoo 20X0 -tilaisuuksia ja kerätty asukkaiden näkemyksiä Mun Espoo kartalla -kyselyllä. Aineistoja hyödynnetään yleiskaavan tavoitteiden laatimisessa. Tavoitteet valmistuvat vuoden 2023 alkupuolella. Kaavaluonnos valmistuu 2023-2024 ja ehdotus 2025-2026. Hyväksymisvaiheeseen yleiskaava etenee 2027.

Työtä tehdään yhdessä asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa. Ison Omenan tilaisuuden kaltaisten epävirallisten tilaisuuksien lisäksi kaavaan voi aikanaan vaikuttaa virallisten nähtävilläolojen aikana. Kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteen ja kaavaehdotuksesta jättää ehdotuksen. Tulevien vuosien aikana järjestetään vielä useita tilaisuuksia, jolloin asukkailla on mahdollisuus osallistua, tuoda esiin mielipiteitään ja kommentoida kaavaa sen eri vaiheissa.

Miten tulevaisuuden Espoossa liikutaan ja missä sijaitsevat työpaikat?

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikenteen ratkaisuja on siis pyrittävä ennakoimaan yleiskaavassa, ja esimerkiksi kävelyä ja pyöräilyä on edistettävä.

Raideliikenteeseen pohjautuva joukkoliikenne on kasvavan Espoon tulevaisuutta. Jo olemassa olevien hyvien liikenneyhteyksin varrelle on ilmastoviisasta rakentaa uutta ja täydentää jo olemassa olevia alueita.

Yleisöä kiinnosti bussien rooli ja sähköbussejakin ehdotettiin. Raiteiden välityskyky on kuitenkin busseja parempi, ja esimerkiksi pikaraitiotie lisää kiinnostusta muullekin maankäytölle kuin asumiselle, jolloin rakentuu monipuolista kaupunkiympäristöä kuten vaikkapa kauppoja.

Ikäihmisten liikkuminen nousi esiin yleisökysymyksissä. Liikenneratkaisujen suunnittelussa tulisi huomioida, että esimerkiksi terveyspalveluihin ja kauppaan pääsee julkista liikennettä käyttäen esteettömästi. Yleiskaava tähtää vuoteen 2060 - kenties silloin liikkumista helpottavat automaattiautot ja robottitaksit.

Yleiskaavalla vaikutetaan myös työpaikkojen sijoittumiseen. Teollisuuden ja toimistojen sijaintia suunnitellessa täytyy huomioida liikenneratkaisut. Kasvava kaupunki tarkoittaa palvelujen kasvua ja uusia työpaikkoja. Uusien asukkaiden muuttaessa on heille oltava myös palveluja tarjolla.

Monipuolisia asumisratkaisuja eri elämänvaiheisiin

Asumusmieltymysten arviointi on vaikeaa lyhyelläkin välillä, saati pitkällä. Todennäköistä kuitenkin on, että ne vaihtelevat iän ja elämäntilanteen mukaan. Yleiskaavan tavoitteena onkin luoda edellytykset monipuoliselle asumiselle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eri painotuksia eri alueilla kuten kerrostaloja tai omakotitaloja. Kaavamerkinnöillä siis varmistetaan, että erilaisia alueita rakentuu eri puolille kaupunkia. Asemakaavoituksella ratkaistaan myöhemmin, miten kerros- ja pientalojen jakauma muodostuu.

Kaavakartalle merkitään sekä täydennysrakennettavat ja asuinalueiksi muuttuvat alueet että uudet asuinalueet. Kaavassa huomioidaan myös energiaratkaisujen tilatarpeet, jotta energiankäytöstä saadaan mahdollisimman tehokasta ja ilmastoviisasta.

Kun asukkaille tärkeät virkistyspaikat sijaitsevat lähellä ja luontoon pääsee helposti, vaikutetaan samalla viihtyisyyteen. Yleiskaavatyössä eri näkökulmia yhteensovittamalla pyritään tähän.

Viherpalveluiden verkosto ja kulttuuriympäristö

Viheralueita ja luonnon monimuotoisuutta turvataan yleiskaavalla osoittamalla riittävästi alueita, jotka muodostavat riittävän yhtenäisen ja jatkuvan verkoston. Luonnon näkökulmasta juuri jatkuvuus on tärkeää, jotta esimerkiksi liito-oraville on kulkuyhteyksiä.

Ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä viheralueet ja laajemmat luonnonalueet, mutta myös pienempi kaupunkivihreä on tärkeää. Ne tuottavat terveyshyötyjä, ja niiden avulla kaupunki esimerkiksi sopeutuu paremmin helteeseen. Asumisen sijoittaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle on osa ilmastonmuutoksen ehkäisyä.

Yleisöstä nousi esiin huoli Espoon kulttuurimaisemien säilymisestä, historian halutaan välittyvän myös tuleville sukupolville. Espoon kulttuuriympäristössä on niin muinaisjäännöksiä kuten Pohjois-Espoon vanhat peltoalueet, kuin uudempaa ajallista kerrostumaa kuten Tapiolan puutarhakaupunki. Yleiskaavatyössä pyritään tunnistamaan vanhojen alueiden lisäksi myös uusia, jotta ne voidaan tulevaisuudessa inventoida.

Mitä sinä haluaisit tulevaisuuden Espoossa olevan? Vastaa pikakyselyyn!

Tilaisuudessa asukkailla oli mahdollisuus tuoda esiin toiveitaan yleiskaavan laatijoille. Toiveita kerättiin myös post-it-lapuille ja niitä kertyikin runsaasti. Näkemyksiä ja toiveita kerätään myös pikakyselyllä, johon voi vastata 20.11. asti helposti myös kännykällä.

Pääset vastaaman kyselyyn tästä(ulkoinen linkki)

Myös lapset pääsivät osallistumaan tulevaisuuden Espoon visiointiin. Lasten piirustustyöpajassa valmistui illan aikana upea jättipaperirullalle visioitu tulevaisuuden Espoo. Piirustuksen ideat tallennetaan nekin suunnittelutyön tueksi.

Nähdään Sellossa 16.11.

Yleiskaavasta järjestetään vielä toinenkin tilaisuus, joka on Sellon kirjastossa 16.11. klo 15–19 ja sen viimeinen tunti striimataan. Tallenne on katsottavissa myöhemmin Espoon kaupungin YouTube-kanavalta.

  • Kaavoitus
  • Yleiskaava 2060