Tiilismäenrinteen kaava tuo Kiviruukkiin kerrostaloja, liiketilaa ja päiväkodin

16.11.2022 8.00
Havainnekuvassa korkeita vaaleansävyisiä kerrostaloja vehreän tien varressa.
Havainnekuva suunnittelualueesta Ruukintieltä päin. Kuva: L Arkkitehdit.Kuva: L Arkkitehdit

Tiilismäenrinne on ensimmäinen suuri asumiseen keskittyviä kortteli uudistuvalla Kiviruukin kaupunkialueella. Ehdotusvaiheessa oleva asemakaava toisi alueelle lähes 800 uutta asukasta.

Tiilismäenrinne sijaitsee Länsiväylän pohjoispuolella aivan Kivenlahden metroaseman tuntumassa. Nykyisten teollisuus- ja varastorakennusten tilalle on tulossa kerrostaloasuntoja, liiketilaa, päiväkoti ja pysäköintitalo. Metsäinen alue säilyy liito-oravan elinalueena ja kulkuyhteytenä.

Kaavaehdotuksessa näkyy myös asukkailta saatujen mielipiteiden vaikutus. Etenkin Ruukintien ympäristöstä on tehty aiempaa elävämpää ja vaihtelevampaa. Asukkaiden toiveesta myös pysäköintitaloa on madallettu. Samoin kerrostaloja, jotka sijaitsevat lähimpänä viereistä pientaloaluetta.

Matalimmista kerrostaloista ehdotetaan nyt 5–6-kerroksisia. Myös alueen laskennallinen asukasmäärä ja kaavan kokonaiskerrosala ovat pienentyneet aiemmista suunnitelmista. Korkeimmat ehdotetut talot ovat yhä 16-kerroksisia. Ne sijaitsevat alueen eteläosassa Ruukintien varrella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asemakaavaehdotusta kokouksessaan 23.11.2022. Jos kaava asetetaan nähtäville, pidetään siitä asukkaille info- ja keskustelutilaisuus. Lisätiedot päivitetään kaavahankkeen verkkosivulle ja Espoon kaupungin Facebook-sivulle.

Työtä ohjaa uusi Kiviruukin osayleiskaava

Tiilismäenrinne on osa laajempaa Kiviruukin kaupunkialuetta, jonka osayleiskaava astui hiljattain voimaan.

Kiviruukissa vanhan teollisuusalueen tilalle luodaan vehreää ja tiivistä kaupunkia asuntoineen, työpaikkoineen ja palveluineen. Alueella sijaitsee myös merkittävä bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskus, joka kokoaa yhteen tutkimuksen ja koulutuksen toimijoita sekä yrityksiä.

Tammikuussa 2022 hyväksytystä osayleiskaavasta ei tullut kaupungille yhtään valitusta, joten kaavasta tuli nopeasti lainvoimainen.

Lisätiedot:

  • Kaavoitus
Espoonlahti