Katukunnossapitomme varautuu talveen

25.11.2022 5.27
Lumenauraus.
Espoossa riittää auraamista lumisina talvina.Kuva: Margit Lindholm

Viime talven kokemusten pohjalta on käynnistetty mittava kehittämisohjelma talvikunnossapidon laadun parantamiseksi ja varautumisen tason nostamiseksi.

Katukunnossapidon budjettiin vuodelle 2023 on esitetty lisämäärärahaa 1,5 miljoonaa euroa. Se kohdistuu ensisijaisesti talvikunnossapitoon ja kalustoinvestointeihin. Lisämääräraha mahdollistaa aikaisempaa paremman varautumisen poikkeuksellisen vaikeisiin sääoloihin.

Henkilöstöresurssien kehittäminen

Henkilöstösuunnittelua tarkennetaan sisäisillä siirroilla ja kouluttamalla kuljettajia erityyppisten työkoneiden käyttöön. Näin vältetään koneiden mahdollista vajaakäyttöä. Pois lähteneiden tilalle ja määräaikaisuuksiin on myös onnistuttu palkkaamaan henkilöitä huolimatta työvoimapulasta kuljettajamarkkinoilla. Iltavarallaolokokeilun avulla on myös onnistuttu saamaan muista yksiköistä lisätyövoimaa lumisadeiltoihin.

Henkilöresurssien sekä kunnossapidon työaika- ja varallaolojärjestelmää kehitetään edelleen.

Kaluston ja yhteistyön lisääminen

Kalustoa on uusittu investointiohjelman mukaisesti, mutta ikääntynyttä kalustoa on edelleen runsaasti. Korjaus- ja huoltopalvelutoimittajien kanssa kehitetään toimia, joiden avulla vältyttäisiin ennakoimattomilta seisokkipäiviltä.

Espoon oman rakentamisen koneita ja autoja käytetään esimerkiksi bussipysäkkien lumen puhdistamiseen ja kuljetukseen. Maansiirtokuljetusten ja -koneiden kilpailutuksessa on huomioitu kaluston käyttö myös talvikunnossapidon töihin.

Matinkylän Huollon kanssa pilotoidaan Matinkylän kävely- ja pyöräteiden aurauksesta ja liukkauden torjunnasta kiinteistöjen hoidon yhteydessä.

Kohdistamme resursseja kalustostrategian laatimiseen. Vaikutukset tulevat näkyviin lähivuosina. Tavoitteena on löytää tehokkaat koneet ja toimintaa tukevat järjestelmät.

Työn tekemisen tehostaminen

Luvaton alueen käyttö -huomautusmaksun avulla pyritään muun muassa ehkäisemään tonttilumien siirtämistä kadulle ja näin turvaamaan esteetön työskentely katualueilla.

Ajoneuvojen siirtokehotukset ja lähisiirrot otetaan vahvemmin käyttöön yhteistyössä pysäköinninvalvonnan kanssa. Työmaiden levittäytymistä puolestaan seurataan yhteistyössä Alueiden käytön hallinnan -yksikön kanssa.

Kuljetusyritykset hoitavat lumien siirron Vanttilan lumenvastaanottopaikkaan. Kuva: Margit Lindholm

Vanttilan lumenvastaanottopaikka on yksityishenkilöiden ja taloyhtiöiden käytettävissä sopimalla asiasta kuljetusyritysten kanssa. Kaupungilla on lisäksi käytössään väliaikaisia lumien varastointi- ja kasauspaikkoja. Myös suunnitelmia lumen sulattamiseksi erityiskohteissa on laadittu.

Koneiden ja laiteiden paikanninjärjestelmää on parannettu kuten myös yhteistyötä asiakaspalvelun kanssa. Tiedonkulun ja viestinnän toimivuutta kehitetään siten, että asiakaspalvelulla ja viestinnällä on riittävä kokonaiskuva tilanteesta samalla kun kunnossapidon vastuuhenkilöt ja työntekijät voivat keskittyä perustyöhönsä.  

Nyt tehtävien toimenpiteiden odotetaan riittävän tilanteen korjaamiseen myös sääoloiltaan poikkeuksellisina talvina. Avainasemassa ovat parempi ennakkovarautuminen ja kaikkien käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen kunnossapitoon kiireaikoina. Kehittäminen jatkuu tulevina vuosina.

Lisätietoa aiheesta:

 

Koko Espoo