Espoon kaupunki testaa yritysten kanssa vihreää siirtymää edistäviä tuotteita ja palveluja

11.11.2022 10.29Päivitetty: 17.11.2022 8.24
Neljä henkilöä keskustelee ja katsoo tietokonetta ja tablettia neuvottelupöydän ääressä.
Kokeiluilla edistetään päästöttömiä ja luonnonvaroja säästäviä tai luonnon monimuotoisuutta edistäviä tuotteita ja palveluja.Kuva: Olli Urpela, Pintaliitodesign

Espoon kaupungin Kestävän kehityksen osaamiskeskus toteuttaa yritysten kanssa kuusi Vihreän siirtymän demonstraatiota. Demonstraatiot ovat kokeiluja, jotka edistävät päästöttömiä ja luonnonvaroja säästäviä tai luonnon monimuotoisuutta edistäviä tuotteita ja palveluja. Valinta tehtiin avoimella tarjouskilpailulla ja mukaan valittiin eri kokoisia ja eri kohderyhmille suunnattuja kokeiluja. Mukaan valitut yritykset ovat Helsieni Oy, Bloft Design Lab, Nordic Mobile Trust Oy, RD Physics Oy, Taival Advisory Oy ja xD Visuals Oy.

Työpajoja ja uusia kiertotaloustuotteita

RD Physics Oy:n kokeilussa järjestetään kuluttajille suunnattuja kaiutintyöpajoja. Työpajoissa osallistujat rakentavat kaiuttimen vanhojen kaiuttimien komponenteista. Kaiuttimen kuori valmistetaan kierrätysmuovista 3D-tulostamalla. Tavoitteena on lisätä kaiuttimien sisältämien isojen magneettien ja harvinaisten maametallien kierrätystä​. Valmistettavien kaiuttimien materiaalien kierrätysaste on jopa 96 %. Lisäksi kokeilussa kartoitetaan asukkaiden kiinnostusta materiaalien kierrätystä kohtaan​.  

Myös Helsieni Oy:n demonstraatiossa järjestetään asukkaille ​ suunnattuja työpajoja. Erityisesti nuorille suunnatuissa työpajoissa tutustutaan sienien säilömiseen. Tavoitteena on lisätä osaamista säilömismenetelmistä ja innostaa ihmisiä sienestämään ja kasvattamaan sieniä sekä kokeilemaan uusia sieniruokia​. Samalla tavoitellaan myös energiaintensiivisten ruoka-aineiden kulutuksen vähentämistä.

Bloft Design Labin kokeilussa tavoitteena on kovan muovin kierrätyksen lisääminen 3D-tulostuksen avulla. Kokeilussa käytetään muovia, joka päätyy tällä hetkellä polttoon. Muovi saadaan Kierrätyskeskukselta ja siitä valmistetaan 3D-tulostukseen sopivia pellettejä. Bloft Design Lab suunnittelee yhdessä opiskelijoiden kanssa muovista valmistettavia sisustustuotteita​ ja tulostaa ne. Tuotteet tulevat myyntiin Kierrätyskeskukseen. Kokeilussa luodaan eri toimijoiden muodostama kierrätysprosessi sekä kartoitetaan asiakkaiden suhtautumista 3D-tulostettuihin tuotteisiin​.

Digitaalisia palveluja asukkaille ja kaupungille

Nordic Mobile Trust Oy:n kokeilussa testataan digitaalista sovellusta kuluttajalta kuluttajalle tapahtuvaan käytettyjen matkapuhelimien myyntiin. Sovellus tarjoaa kuluttajille​ turvallisen myyntikanavan, jossa algoritmi arvioi myytävälle puhelimelle hinnan. Tavoitteena on lisätä puhelimien uudelleenkäyttöä ja kuluttajien tietoisuutta jätehierarkiasta. Jätehierarkia ohjeistaa ensin käyttämään tuotteen uudelleen ja vasta sen jälkeen kierrättämään materiaalina.

Taival Advisory Oy:n demonstraatiossa puolestaan testataan kestävää liikkumista edistävää digitaalista sovellusta. Sovellus tarjoaa kuluttajille subventoitua liityntäpysäköintiä yhdistettynä julkisen liikenteen matkalippuun. Tavoitteena on vähentää kaupunkien keskustojen yksityisautoilua ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäarvona sovellus laskee liityntäpysäköinnillä vältetyt hiilidioksidipäästöt. Kerätty data on käyttäjien ja kaupungin käytössä​.

XD Visualsin kokeilussa rakennetaan hiilineutraalin kaupunkikehittämisen digitaalista kaksosta. Kehitettävä malli edistää uusien asuinalueiden kestävämpää suunnittelua parantamalla päästö- ja kustannustietojen hallintaa. Mallilla voidaan edistää esimerkiksi hiilineutraalien rakennusmateriaalien valintaa ja luontokohteiden kartoittamista. Samalla parannetaan useammasta osaprojektista koostuvien kokonaisuuksien hallintaa ja eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Kaikki Vihreän siirtymän demonstraatiot toteutetaan loppuvuoden 2022 ja kevään 2023 aikana. Demonstraatioiden etenemistä voi seurata Espoon kaupungin kanavissa. RD Physicsin kaiutintyöpajasta löytyy lisätietoa tapahtumasivulta Rakenna kaiutin kierrätysosista | Espoon kaupunki

Vihreän siirtymän demonstraatiot ovat osa Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanketta. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys
  • Innovaatiotyö