Kulttuurilautakunnan päätöksiä 25.10.2022

26.10.2022 6.20

Lautakunta käsitteli muun muassa selvitystä taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa.

Selvitys lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa 2022

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi Kulttuurin tulosyksikön tilaaman ja Innolinkin toteuttaman selvityksen Taide mukana kasvussa - selvitys lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa 2022.

Valtuustoaloite kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattorin vastuuttamisesta Espoossa

Kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Kaisa Alaviirin yms. 13.6.2022 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoon kaupunkiin vastuutettavasta kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattorista sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kulttuurin tulosyksikön vuokrasopimukset Kauppakeskus Sellossa

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä Sellosalin tapahtumatilan, Sellon kirjaston ja Musiikkiopisto Juvenalian tilojen tarveselvitykset liitteiden mukaisesti. Kulttuurilautakunta pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta jatkamaan neuvotteluja Sellosalin tapahtumatilan, Sellon kirjaston ja Musiikkiopisto Juvenalian tilojen vuokraamiseksi, jotta toimintaa tiloissa voidaan jatkaa.

Näyttelykeskus WeeGeen Mauri Kunnas -näyttelyn opastusten hinnat sekä kumppanuuslipun hinta

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä Näyttelykeskus WeeGeessä 7.10.2022 avattavan Mauri Kunnas -näyttelyn opastusten hinnat esityksen mukaisesti. Lisäksi kulttuurilautakunta päätti täydentää Näyttelykeskus WeeGeen sisäänpääsymaksuja niin, että jo hyväksytty ryhmälipun hinta 16 € voidaan käyttää myös kumppanilippujen hintana. Hinnat tulevat voimaan 26.10.2022 alkaen.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan(ulkoinen linkki) mukaisesti.

  • Kulttuurilautakunta