Innovaatiokilpailun voitot jaettiin

27.10.2022 10.28Päivitetty: 14.11.2022 13.56
Ryhmä ihmisiä poseeraamassa voittoplakaattien kanssa.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun Innovaatiot-sarjan voitto jaettiin tänä kahdelle. ”Keran alueen kehittämissitoumus” ja ”Opinnollistava työkokeilu työvoimapula-aloille” voittajatiimit saivat 5 000 euron palkinnon.  Potentiaaliset innovaatiot -sarjan voitti ”Kipu, osa elämääni -ryhmä”, joka sai 3 000 euron palkinnon. 

Hakemuksissa korostui yhteistyö ja kokonaisvaltaisuus 

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu järjestettiin tänä vuonna 11. kertaa. Kilpailu oli avoinna kaupungin oman henkilöstön lisäksi myös yrityksille. Yrityksen lähettämiä hakemuksia oli tänä vuonna mukana vain yksi, mutta yrityksiä oli kumppaneina mukana useammassa hakemuksessa. 

Finaaliin yltäneissä hakemuksissa korostui verkostomainen yhteistyö, moniammatillisuus ja kokonaisvaltainen ote. Teemoista esille nousivat muun muassa tulevaisuuden Espoon kestävä suunta, lasten ja nuorten hyvinvointi, työvoimapulan ratkaisut ja kotoutuminen.  

Hakemuksia tuli yhteensä 27, joista Potentiaaliset innovaatiot -sarjaan 14 hakemusta ja Innovaatiot-sarjaan 13 hakemusta. Hakemukset olivat tänä vuonna erittäin laadukkaita, eikä arviointityö ollut helppoa. 

”Hakemuksissa esille noussut verkostomainen yhteistyö ja moniammatillinen ote on tärkeä suunta tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Monimutkaisissa haasteissa tarvitsemme yhteisön voimaa. Hienoa, että se nousee esille tässäkin kilpailussa”, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Keran alueen kehittämissitoumus ohjaa toimijoita kestäviin ratkaisuihin 

Toinen Innovaatiot-sarjan voittajista on kaupungin strategia- ja tonttiyksiköiden kehittämä ”Keran alueen kehittämissitoumus”. Kehittämisessä on ollut mukana laaja joukko Puhdas ja älykäs Kera -projektin kumppaneista: A-insinöörit, Espoon asunnot, Fortum, LähiTapiola, Neste, Nokia, Ramirent, SOK ja Sitra.  

Keran alueen kehittämissitoumus on täysin uudenlainen kaupunkikehittämisen työkalu, joka ohjaa rakentuvan alueen toimijoita toteuttamaan kestävän kehityksen ratkaisuja pitkäjänteisesti ja yhteistyössä. Vastaavaa maankäyttösopimuksen liitteenä olevaa kehittämissitoumusta ei ole muualla Suomessa käytössä. Sitoumuksen tavoitteet on määritelty laajassa yhteistyössä Keran alueen toimijoiden kanssa. 

Yhteistyön huipennuksena syntyneen ainutlaatuisen kestävyysmuutoksen työkalun ja tahdonilmauksen ovat allekirjoittaneet Espoon kaupunki ja alueen maanomistajat yhdessä. Samalla toimijat ovat sitoutuneet tiiviiseen yhteistyöhön hiilineutraalin alueen saavuttamiseksi eri teemoissa, kuten rakentamisessa, energiaratkaisuissa ja liikkumispalveluissa. Kehittämissitoumus ei määrittele keinoja vaan yhteisen tahtotilan, jonka toteuttamisen keinot ovat joustavat ja moninaiset. 

Opinnollistava työkokeilu on kokonaisvaltainen ratkaisu työvoimapula-aloille 

Toinen Innovaatiot-sarjan voittaja on kaupungin elinkeino ja työllisyys -yksikön ja Omnian yhdessä kehittämä ”Opinnollistava työkokeilu työvoimapula-aloille”. Se tukee työllistymistä ja työvoiman saatavuutta työvoimapula-aloilla. Monet työttömät työnhakijat, erityisesti maahan muuttaneet, haluaisivat työllistyä esimerkiksi hoiva-alan tehtäviin, mutta se on mahdotonta puuttuvan ammatillisen pätevyyden vuoksi.  

Tarvitaan uudenlaisia, joustavia tapoja saada työkokemusta ja koulutusta työllistymisen tueksi. Samaan aikaan eri aloilla jatkuva työvoimapula tuottaa haasteita palvelujen järjestämiseen ja arkityöhön työpaikoilla. 

Innovaatio yhdistää uudella tavalla olemassa olevia mahdollisuuksia, eli työkokeilua, työelämässä oppimista, opiskelua ja palkkatukea. Normaalisti työkokeilu ei sisällä opinnollistamista, eikä palkkatukeen sidottua oppisopimusta juuri hyödynnetä. Työkokeilun aikana harjoitellaan tehtäviä työpaikalla, laaditaan osaamistodistus ja valmistaudutaan oppisopimuksen aikana suoritettaviin näyttöihin.  

Opinnollistava työkokeilu on työttömälle työnhakijalle kestävä ratkaisu työmarkkinoille siirtymiseen. Samalla työnhakija saa ammatillisen pätevyyden, jolla voi työllistyä haluamalleen alalle. Työnantaja voi sitouttaa työkokeilijan työpaikkaan jo työkokeilun aikana, ja työkokeilijan ammatillinen pätevöityminen alkaa varhain. Mallista hyötyvät sekä työnhakijat että työnantajat.  

Vertaistukea ja moniammatillinen tuki pitkäkestoisen kivun hoitoon 

Potentiaaliset innovaatiot -sarjan voitti Avokuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämä Kipu, osa elämääni -ryhmä. Ryhmän tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä krooniseen kipuun liittyvistä tekijöistä, tukea omia selviytymisen keinoja ja etsiä yksilöllisiä ratkaisuja lääkkeettömään kivunhoitoon.  

Kipu, osa elämääni -ryhmiä on toteutettu osana Samarian terveysaseman paljon palveluita tarvitsevien projektia. Ryhmät ovat kokoontuneet viikon välein, seitsemän kertaa. Pitkäkestoisen kivun hoidossa ja kuntoutuksessa moniammatillinen lähestymistapa on todettu tehokkaimmaksi kivunhoitomenetelmäksi. Kipuryhmässä toteutuu moniammatillisuuden lisäksi lääkkeettömien kivunhallintakeinojen harjoittelu ja vertaistuki, joka on myös tärkeä osa kivunhallintaa. Vertaistuki antaa henkistä ja sosiaalista tukea ja sillä on voimauttava vaikutus.  

Kipu lisää palveluiden koordinoimatonta ja epätarkoituksenmukaista käyttöä. Aiemmin ei ole ollut systemaattisia moniammatillisia rakenteita kivun hoitoon. Esimerkiksi yhteen kipuryhmään osallistuneista viidellä potilaalla kahdeksasta vastaanottokäynnit terveysasemalla vähentyivät lähes puoleen ryhmän jälkeisen kuuden kuukauden ajanjaksolla verrattuna ryhmää edeltävään ajanjaksoon.   

Kolme innovaatiota sai kunniamaininnan 

Innovaatiot -sarjassa 500 euron arvoisen kunniamaininnan saivat 

  • Kiusaamisen vastainen työkalu ja kiusaamisen vastaiset toimet, kehittäjänä Espoonlahden koulun lehtori ja muu henkilöstö, sekä Bahr Consulting. Sähköinen työkalu qr-koodeineen madaltaa kynnystä kiusaamistapausten ilmoittamiseen huomaamattomasti ja parantaa tiedon kulkua.  

  • Meidän Espoo 20X0 - Puhetta tulevaisuuden kaupungista. Uudenlainen, monia osallistumismuotoja yhdistävä tapahtumasarja, joka kutsui espoolaiset keskustelemaan kaupunkiympäristön tulevaisuudesta keväällä 2022. Kehittäjinä kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus, kestävän kehityksen osaamiskeskus, Omnia ja Espoon työväenopisto 

  • Yhtä matkaa muistipolulla - Muistisairaan palvelupolun kehittämisen käsikirja, jonka avulla on mahdollista tukea muistisairaan turvallista ja toimintakykyistä elämää, kehittää palvelupolun kokonaisuutta ja hoitokäytänteitä sekä varmistaa ammattilaisten muistiosaaminen. Kehittäjänä kaupungin vanhusten palvelut. Kehittämishanke tuli toiseksi Suomen Lean-yhdistyksen vuoden 2021 Lean Teko -kilpailussa. 

Espoolaisinnovaatioilla mahdollisuus menestyä kansallisessa kilpailussa 

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Exellence Finlandin kanssa vuodesta 2012 alkaen. Kaupungin työntekijöille, työyhteisöille, verkostoille ja yrityksille tarkoitetussa kilpailussa etsitään innovaatioita, jotka parantavat palveluja ja tehostavat toimintaa.  

Kilpailuhakemukset osallistuvat myös Exellence Finlandin Quality Innovation Award -kilpailuun, jossa espoolaiset ovat menestyneet hyvin useina vuosina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tänä vuonna kaksi Espoon hakemusta siirrettiin kansallisen kilpailun finaaliin. Hakemukset ovat Keran alueen kehittämissitoumus ja Yhtä matkaa muistipolulla - Muistisairaan palvelupolun kehittämisen käsikirja. Tulokset selviävät 10.11.2022.  

Lisätietoja:  

  • Innovaatiotyö
  • Kestävä kehitys