Espoo järjestää ideakilpailun Leppävaaran keskustan kehittämiseksi – tavoitteena yhtenäinen ja vetovoimainen keskusta-alue

28.10.2022 12.13Päivitetty: 31.10.2022 12.53

Espoon kaupunki järjestää kansainvälisen kaksivaiheisen ideakilpailun Leppävaaran keskustan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kilpailun tavoitteena on löytää junaradan pohjoispuoliselle alueelle toiminnallisesti, kaupunkirakenteellisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisvisio, jonka pohjalta aluetta kehitetään.

Yksi kilpailun tavoite on yhdistää radan pohjois- ja eteläpuoli yhtenäiseksi keskusta-alueeksi.Kuva: Taneli Lahtinen

Suunnittelualue on tällä hetkellä ajoneuvoliikennepainotteinen katu-, rautatie- ja pysäköintialueineen. Väylät jakavat voimakkaasti Leppävaaran keskustan kahtia. Tähän halutaan muutos. Alueesta halutaan luoda joukkoliikenteen solmukohdassa sijaitseva, yhtenäinen, viihtyisä ja vetovoimainen keskusta-alue, jossa voi liikkua helposti myös jalan tai pyöräillen.  

Sello valmistelee nykyisen bussiterminaalin ”sateenvarjoksi” laajennusta, johon tulisi liike- ja palvelutiloja. Radan varteen tulee lisäksi erillinen pysäköintilaitos.  

Suunnittelussa huomioidaan asukaslähtöisyys 

Maanantaina 31.10. käynnistyvä ideakilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailun toinen vaihe ratkeaa alkuvuodesta 2024. Kilpailun kaikille avoimesta ensimmäisestä vaiheesta valitaan toiseen vaiheeseen kolmesta viiteen kilpailuehdotusta. Ehdotukset julkaistaan yleisön nähtäville kilpailun ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa.  

“Keskustasuunnitelman tulee olla kestävä ja huomioida tulevaisuuden tarpeet sekä lisätä alueen vetovoimaa. Espoo-tarinan mukaisesti suunnittelussa huomioidaan asukas- ja asiakaslähtöisyys”, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo

“Asukkaiden toiveissa on vehreä ja elävä jalankulkupainotteinen keskusta kivijalkakauppoineen”, toteaa projektinjohtaja Mika Rantala.

“Kilpailuehdotuksissa tarkastellaan varmasti myös radan ja Turuntien päälle rakentamista. Radan ylittävän rakentamisen tulee liittyä luontevasti kauppakeskus Sellon varausalueeseen ja laajennukseen”, hän jatkaa. 

Suunniteltavan keskusta-alueen koko on 24 hehtaaria 

Varsinaisen kilpailualueen sekä siihen liittyvät tarkastelualueet sisältävä suunnittelualue on laajuudeltaan 24 hehtaaria. Alue rajautuu pohjoisessa Laurea-ammattikorkeakouluun, Leppävaaran urheilupuistoon sekä Konstaapelinkatuun ja etelässä Sellon valmistelemaan laajennukseen. Idässä aluetta rajaa Kehä I ja lännessä Gransinrinne. Kilpailualueen rajaukseen sisältyvät myös Gransinmäestä keväällä 2020 puretun Metropolia-ammattikorkeakoulun, Leppävaaran paloaseman ja VPK:n tontit. 

Huoltoaseman lisäksi Pohjois-Leppävaaran nykyisestä keskusta-alueesta kilpailualueessa mukana ovat Läkkisepänaukio, Läkkitori, Leppävaaran terveysasema sekä Leppävaaranraitin ja Läkkisepänaukion välisessä korttelissa sijaitseva kaksikerroksinen liikerakennus, jossa sijaitsee muun muassa Alepa. Keskustan kehittämisessä varaudutaan vaihtoehtoon, jossa terveysasema tai hyvinvointialueen sotekeskus sijoitettaisiin osaksi keskustan uudisrakentamista.  

Yksityisomistuksessa olevat Gransinrinne, kauppakeskus Galleria ja siihen liittyvä pysäköintilaitos sekä kiinteistöt osoitteessa Harakantie 18–22 eivät kuulu varsinaiseen kilpailualueeseen, mutta ovat oleellinen osa Pohjois-Leppävaaran keskustaa ja ensimmäisen vaiheen ideakilpailua. Yksityiskiinteistöjen jatkotoimenpiteistä neuvotellaan myöhemmin niiden omistajien kanssa. 

Kilpailualueen luoteisosassa sijaitsee Nupukivenkallion puisto, jossa on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita. Suojellulle alueelle ei voi sijoittaa maanpäällistä rakentamista, mutta nyt selvitetään mahdollisuutta sijoittaa kallioon pysäköintiluolasto. 

Kaupunki käynnistää alueen asemakaavoituksen perustuen kilpailun voittaneeseen tai voittaneisiin ehdotuksiin sekä myöntää alueelle yhden tai useamman suunnitteluvarauksen. Rakentaminen suunnittelualueella voisi käynnistyä arviolta 2026–2027. 

Leppävaara