”Ensimmäisen tapaamisen jälkeen tajusin, että tulen oppimaan paljon” – Espoon Career Club auttaa kansainvälisiä osaajia luomaan uraansa Suomessa

11.10.2022 4.53

Muutto uuteen maahan voi olla yksinäinen vaikkakin jännittävä projekti. Jopa päivittäiset askareet, kuten ruokaostokset tai julkisen liikenteen käyttäminen, ovat aluksi haastavia uudessa ympäristössä. Erityisen vaativaa on töiden etsiminen, byrokratian rattaissa selviytyminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Career Clubin kolmannelle kierrokselle osallistunut Montana Baruah muutti Suomeen aiemmin tänä vuonna: ”On ollut vaikeaa löytää ikäisiäni ihmisiä, joilla on samanlaisia elämänkokemuksia.”  

Kolmas Career Club järjestettiin 6.5.–17.6.2022. Eniten hakijat toivoivat saavansa vertaistukea ja uusia kontakteja. Syyskuussa neljännen kerran järjestettävä Career Club on korkeasti koulutetuille espoolaisille suunnattu urakehitysohjelma. Työhakemusten laatimisen lisäksi ohjelman teemoja ovat esimerkiksi ympäristön kartoitus, tavoitteiden asettaminen ja itsereflektio. Tavoitteena on auttaa osallistujia hankkimaan taitoja ja tietoa sekä luomaan verkostoja. Tulokset ovat rohkaisevia: yhdeksän kymmenestä Career Clubin osallistujasta koki, että ohjelma tuki heidän toimijuuttaan ja kykyään kehittää uraansa pitkäjänteisesti Suomessa.  

Career Clubin edellisille kierroksille hakeneet henkilöt toivoivat, että ohjelma auttaisi heitä verkostoitumaan, ymmärtämään suomalaisia työmarkkinoita ja -kulttuuria, laatimaan työhakemuksia ja valmistautumaan haastatteluihin. He toivoivat myös saavansa tukea urasuunnitteluun ja voivansa luoda yhteyksiä samanlaisessa tilanteessa oleviin ihmisiin. Career Clubin tapaamisissa vallitsi luottavainen ja osallistava ilmapiiri; Montanan sanojen mukaan: ”meistä muodostui perhe”. 

Omien kokemusten jakaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa on paitsi vapauttavaa, myös tärkeää silloin kun henkilö pyrkii luomaan työ- ja tukiverkostoja Suomessa. Kolmannelle Career Club -kierrokselle osallistunut Noemí Gutiérrez Valdés kertoo: ”Välillä pitää saada valittaa ja jakaa omia huolenaiheita ja kokemuksia. Silloin yleensä tajuaa, että ei ole ainoa, joka painiskelee samojen ongelmien kanssa. ”Muilta saatu tuki vahvistaa itsetuntoa ja inspiroi”, lisää Career Clubin toiselle kierrokselle osallistunut Melek, joka työskentelee nykyään Hyperion Roboticsissa.  

Ulkomailta tulleet osaajat, jotka pohtivat uranvaihtoa Suomessa, voivat tapaamisissa analysoida tavoitteitaan ja arvojaan uudesta näkökulmasta. Melek kertoo: ”Monet uudessa maassa töitä etsivät pohtivat uranvaihtoa, erityisesti jos he ovat muulla kuin teknisellä alalla. Career Clubin ansiosta ymmärsin, että uranvaihto ei ole tarpeen. Minun täytyi vain kartoittaa osaamiseni.” Melek hyödynsi Career Clubissa oppimiaan taitoja hakiessaan nykyistä työpaikkaansa.  

Koska Career Club on intensiivinen, kymmenen viikkoa kestävä ohjelma, on tärkeää, että sitä muokataan jatkuvasti osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ohjelman joustavuus teki Melekiin vaikutuksen. Mikäli osallistujat halusivat keskittyä tiettyyn aiheeseen tai kaipasivat lisätietoa jostakin asiasta, ohjaajat reagoivat nopeasti. "Pidin heidän joustavuudestaan”, Melek toteaa. 

Kun osallistujilta kysyttiin, mikä oli tärkein heidän oppimansa asia, vastaukset vaihtelivat konkreettisten taitojen ja henkilökohtaisten arvojen välillä. Kolmannelle kierrokselle osallistunut Bismark mainitsee ohjelman tärkeimmiksi anneiksi tehtäväkohtaisen lähestymistavan ja vastuun ottamisen omasta toiminnasta: ”Jos lupaat tehdä jotain, sinun täytyy myös ottaa vastuu siitä, että teet sen.” Sekä toiselle että kolmannelle kierrokselle osallistunut Mehmet lisää: ”Opin ennen kaikkea näkemään oman arvoni ja kertomaan itsestäni ja taidoistani.” Toiselle kierrokselle osallistunut Anh mainitsee tärkeimmäksi oppimakseen asiaksi sen, että uraa luodessa tulee olla itsevarma ja tuntea omat vahvuutensa ja arvonsa suomalaisilla työmarkkinoilla. 

Career Club ei ole rekrytointiohjelma, eikä osallistujille voida taata työllistymistä. Ohjelma kuitenkin parantaa osallistujien mahdollisuuksia päästä haastatteluihin ja työllistyä. Osallistujat pääsivät 60 % useammin työhaastatteluun Career Clubin jälkeen. Osallistujilta myös kysyttiin, miten hyvin he tuntevat suomalaisen työnhakuprosessin. ”Erittäin hyvin” vastanneita oli ohjelman jälkeen 50 % enemmän. Noemí kertoo: ”Suosittelen ohjelmaa ehdottomasti. Se tarjoaa mahdollisuuden miettiä, mitä elämässä haluaa. Ohjelma sopii niille, jotka ovat sitoutuneet oman uransa kehittämiseen.” Sitoutuminen kannattaa. Otimme yhteyttä 14:ään ohjelmaan osallistuneeseen, joista kahdeksan on työllistynyt. Noemí on yksi heistä; hän löysi töitä suomalaisesta lääkealan yrityksestä. 

Miten kuvailisit Career Clubia henkilölle, joka harkitsee osallistumista? Anh kiteyttää asian hyvin: ”Ohjelma voi muuttaa urasi ja asenteesi.” Anh ei ole yksin mielipiteineen: kaikki tavoittamamme osallistujat kertoivat Career Clubin vaikuttaneen urakehitykseensä.  

Vuoden 2022 elokuuhun mennessä ohjelmaan on osallistunut 130 henkilöä, ja vierailevia puhujia on ollut 40. Career Clubin kymmenen viikkoa kestävä neljäs kierros alkaa 2.9., ja siihen osallistuu 33 henkilöä.  Viides kierros järjestetään maaliskuussa 2023. Hakuaika alkaa ensi vuoden alkupuolella. 

Täytä lomake, niin ilmoitamme sinulle hakuajan alkamisesta(ulkoinen linkki)!