Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto tarkensi Leppävaaran keskuksen ideakilpailun tavoitteita

3.10.2022 9.08

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä Microsoftille maa-alueen Hepokorvesta ja tarkensi valmisteilla olevan Leppävaaran keskuksen ideakilpailun tavoitteita.

Espoo myy Microsoftille maata Hepokorvesta datakeskusta varten

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä Microsoft 3465 Finland Oy:lle yhteensä noin 21,6 hehtaarin suuruiset alueet Hepokorvenkalliosta Högnäsistä datakeskushankkeen toteuttamista varten. Kauppahinta on noin 26,6 miljoonaa euroa. Datakeskus tukee Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Espoo myy Microsoftille maata Hepokorvesta datakeskusta varten | Espoon kaupunki

Leppävaaran keskuksen ideakilpailun tavoitteita täsmennettiin

Leppävaaraa rakennetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kaupunginosaksi. Osana kehittämistä kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kansainvälistä ideakilpailua Leppävaaran keskustan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Elinkeino ja kilpailukykyjaosto tarkensi valmisteilla olevan ideakilpailun tavoitteita.

Jaosto päätti lisätä länsipuolella olevan Gransinrinteen alueen tarkastelualueeksi. Lisäksi jaosto kehottaa huomioimaan suunnittelussa luoteispuolelle sijoittuvan ja urheilupuistoon kytkeytyvän kampusalueen, johon kaupunki tavoittelee ammattikorkeakoulujen ja lukiokoulutuksen kampuksen sijoittumista.  

Kilpailun tavoitteet:

 1. Kilpailun tavoitteena on löytää junaradan pohjoispuoliselle alueelle toiminnallisesti, kaupunkirakenteellisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisvisio, joka taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja joka toimii alueen jatkokehittämisen lähtökohtana.
 2. Suunnittelualueesta muodostuu onnistunut esimerkki toiminnallisesti sekoittuneesta keskusta-alueesta, jossa palvelut, asuminen, työpaikat, tapahtumat ja harrastusmahdollisuudet muodostavat uutta urbaania ja monipuolista kaupunkirakennetta.
 3. Keskustan kaupunkirakenne eheytyy ja tiivistyy. Juna-aseman läheisyydessä rakentaminen voi olla ympäristöä ja radan eteläpuolella olevia rakennuksia korkeampaa.
 4. Kaupunkikuva on arkkitehtonisesti omintakeinen, positiivisella tavalla mieleenpainuva ja helposti lähestyttävä. Suunnitelmassa luodaan edellytyksiä aluetta leimaavan julkisen taiteen sijoittamiseksi alueelle.
 5. Ehdotus tuottaa inhimillistä, ihmisen mittakaavaista ja ihmisen elinkaaren huomioivaa toiminnallista oleskelu- ja kävelykeskustaa.
 6. Suunnitellun kokonaisuuden tulee liittyä olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, ottaen kuitenkin huomioon, että suunnittelualue ja sen lähialueet muuttuvat vaiheittain yhtenäiseksi nykyistä huomattavasti merkittävämmäksi kaupunkikeskukseksi.
 7. Suunnitelma parantaa pyöräilyn houkuttelevuutta alueen sisällä ja toteuttaa korkeatasoisena jatkuvan turvallisen pyöräilyreitin alueen läpi sekä Kehä I:n suuntaisesti että itä-länsi-suuntaisesti.
 8. Suunnitelma parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja palvelutasoa sekä häivyttää Leppävaaran keskustan läpikulkevien liikenneväylien estevaikutusta. Suunnitelma mahdollistaa Raidejokeri 2 -suunnitelmien mukaisen raideyhteyden sijoittumisen alueelle myöhemmin.
 9. Kokonaisuudesta syntyy eri toimintoja joustavasti palveleva ja eri suunnista helposti lähestyttävä tarpeisiin riittävä ja taloudellisesti toteutettavissa oleva pysäköintiratkaisu.
 10. Ehdotus tukee Espoon kaupungin ilmastotavoitteita ja tukee Espoo-tarinaa, jossa määritellysti alueen toteutusvaiheessa alueelle laaditaan Keran alueen kaltainen kestävän kehityksen kehittämissitoumus.
 11. Suunnittelualueelle on osoitettava kattavasti ja monipuolisesti kaupunkivihreää sekä kaupunkimainen vehreä kaupunkipuistoratkaisu, joka luo hengittävyyttä keskelle kaupunkiympäristöä. Puistoratkaisua voi hyödyntää välttämään suljettuja sisäpiha-alueita alueella.

Ideakilpailu on tarkoitus aloittaa syksyn 2022 aikana ja kilpailun lopputulos ratkeaisi alkuvuodesta 2024.

Muut asiat 

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan. 

Jaosto kuuli selostukset seuraavasta aiheesta: 

 • Niittykummun kehittämisen kokonaistarkastelu
 • Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajan kannanotto työvoimapalveluiden rahoituksesta

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

 • Kaupunginhallitus