Espoo myy Microsoftille maata Hepokorvesta datakeskusta varten

27.9.2022 12.18Päivitetty: 29.9.2022 11.02

Espoon kaupunki myy noin 21,6 hehtaarin suuruisen maa-alueen Hepokorvenkalliosta Högnäsistä Microsoft 3465 Finland Oy:lle datakeskushankkeen toteuttamista varten. Datakeskus tukee Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Microsoft 3465 Finland Oy ja Fortum Power and Heat Oy ovat toimittaneet Espoolle yhteisen hakemuksen, jolla Microsoft hakee myyntipäätöstä kiinteistökaupan toteuttamiseksi datakeskushanketta varten. Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää kaupasta kokouksessaan maanantaina 3.10. 

Datakeskus rakennetaan Hepokorpeen Kehä III:n ja Bodominjärven väliselle pelto- ja metsäalueelle. Fortum rakentaa datakeskuksen yhteyteen suuren mittaluokan hukkalämmön kierrätyksen kaukolämpöverkkoon. 

Kaupan kohteena olevat alueet on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Espoon valtuusto on hyväksynyt Hepokorvenkallion asemakaavan, mutta valituksesta johtuen myytävien alueiden asemakaava ei ole tullut voimaan. Lopullisen kauppakirjan allekirjoittaminen vaatii sen, että asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. 

Kauppahinta on noin 26,6 miljoonaa euroa. 

Datakeskusten hukkalämmöllä lämmitetään rakennuksia 

Espoo pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja tässä tavoitteessa Hepokorven datakeskushanke on ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella keskeinen tekijä. Fortum on sitoutunut tuottamaan Espoon kaukolämmön hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2029.  

Datakeskuksen tietokoneissa sähkö muuttuu lämmöksi, jota voidaan hyödyntää kaukolämpöverkon kautta rakennusten lämmitykseen. Kaupunkialueella datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen on yksi ekologisimmista tavoista tuottaa kaukolämpöverkkoon hiilineutraalia energiaa. 

Microsoft aikoo rakentaa datakeskuksen myös Espoon naapuriin Kirkkonummelle sekä Vihtiin. Fortum kierrättää Espoon ja Kirkkonummen datakeskusten palvelimien jäähdytyksessä syntyvän hukkalämmön kaukolämmöksi Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.  

Valmistuessaan datakeskusten avulla saavutetaan asteittain 400 000 tonnin pysyvä vuotuinen hiilidioksidipäästöjen vähennys. Datakeskusten tuottama päästötön hukkalämpö tulee kattamaan noin 40 prosenttia Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen noin 250 000 kaukolämmön käyttäjän lämmöntarpeesta. 

Datan määrä, digitalisaatio ja pilvipalvelut kasvavat maailmanlaajuisesti. Sen vuoksi tarvitaan yhä enemmän palvelinkeskuksia, joille operaattorit etsivät sopivia sijoituspaikkoja. 

Espoon keskus