Kulttuurilautakunnan päätöksiä 20.9.2022

20.9.2022 17.15

Syksyn ensimmäisessä kokouksessaan lautakunta muun muassa antoi lausunnon Kulttuurikeskuksen teatterin hankesuunnitelmasta.

Kulttuurilautakunnan lausunto Kulttuurikeskuksen teatterin hankesuunnitelmasta

Kulttuurilautakunta antoi lausunnon 6.9.2022 päivätystä Kulttuurikeskuksen teatterin hankesuunnitelmasta.

Lausunnossaan lautakunta muun muassa pitää tärkeänä, että hankkeen rinnalla toteutetaan kulttuurikeskuksen peruskorjaus. Lisäksi kulttuurilautakunta edellyttää lausunnossaan, että kulttuurikeskuksen nykyisten toimijoiden väistötilatarpeiden laajuus selvitetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarvittavien väistötilojen hankkimiseksi.

Vuoden 2023 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelma

Kulttuurilautakunta päätti tehdä vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

Kulttuurilautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2023–2031

Kulttuurilautakunta päätti antaa osaltaan lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2023–2031 (valmistelutilanne 30.8.2022) esityksen mukaisesti.

Kirjastopalveluverkko ja asiakasvaikuttavuus

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginkirjaston asiakasvaikuttavuus ja palveluverkko -selvityksen.

Konsulttiyritys FCG:n tuella kevään 2022 aikana tehty selvitys käsittelee kirjastopalveluiden vaikuttavuutta, tasapuolisuutta ja palvelutasoa ja on tarkoitettu päätöksenteon ja kirjastopalveluiden kehittämisen tueksi.

Kulttuurilautakunnan vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2, tilanteessa 31.7.2022

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön talousarvion, strategian osavuosikatsaus 2:n.

Kulttuurin projektiavustukset ja taideapurahat vuodelle 2022, erä 4

Kulttuurilautakunta päätti myöntää projektiavustuksia yhteensä 55 500 euroa sekä lyhytkestoisia taideapurahoja yhteensä 31 680 euroa.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan(ulkoinen linkki) mukaisesti.

  • Kulttuurilautakunta