Espoon kaupunki selvittää Henttaan liikennejärjestelyitä

7.9.2022 7.00Päivitetty: 20.10.2022 11.15

Henttaan liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä jo usean vuoden ajan. Helppoa ratkaisua tilanteeseen ei ole, mutta kaupunki keskustelee asukkaiden kanssa ja selvittää vaihtoehdot.

Lillhemtin pientaloalueen asukkaille Vanha Lillhemtintie ja Maakirjantie toimivat ennen yhteytenä muualle Espooseen. Kun Kehä II rakentui ja Suurpeltoa kaavoitettiin, liikenneyhteydet suunniteltiin uudelleen siten, että liikenne Kehä II:lle ohjattiin pääosin Lukusolmun eritasoliittymän kautta. Maakirjantie katkaistiin vuonna 2016 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti autoliikenteeltä ja se muutettiin puistoalueen läpi kulkevaksi jalankulku- ja pyörätieksi.

Lillhemtin pientaloalueella on noin 700 ja Suurpellossa noin 5 000 asukasta.

Kiistaan liittyy monia näkökulmia

Liikennejärjestelyiden vuoksi Lillhemtin asukkaiden etelään suuntautuvat matkat pitenivät. Asukkaat kokevat, että uusi reitti on entistä mutkaisempi ja herkkä häiriöille. Suurpellon rakentaminen on kesken, mikä aiheuttaa ajoittain haittaa liikenteelle. Reitin varrella on kansainvälinen Opinmäen koulukeskus, jossa on etenkin aamuisin paljon saattoliikennettä.

Vanhalla Lillhemtintiellä ajoneuvoliikenne on sallittu väliaikaisesti Lillhemtintien varren kortteleiden rakennustöiden ajan. Kun ne edistyvät, Maakirjantie voidaan katkaista asemakaavan mukaisesti ja rakentaa sen varteen suunniteltu puisto valmiiksi.

Tästä hyötyvät etenkin alueen kävelijät, pyöräilijät ja ulkoilijat. Yhtenäinen puistoreitti jatkuu Lillhemtintien alitse kohti Kehä II:n ylittävää siltaa, jolloin Keskuspuistosta on mahdollista päästä Nygrannakseen asti risteämättä kertaakaan ajoneuvoliikenteen kanssa. Reitille on mahdollista toteuttaa myös hiihtolatu.  

Syksyllä järjestetään asukaskysely ja keskustelutilaisuus

Kaupunki on saanut etenkin Lillhemtin asukkailta runsaasti kritiikkiä. Toisaalta Suurpellon asukkailta on tullut viestejä, joissa he toivovat kaupungin pitäytyvän lainvoimaisessa asemakaavassa. Jotta tilanteessa päästään eteenpäin, kaupunki selvittää nyt asukkaiden näkemyksiä kyselyllä.

”Haluamme saada laajemman ymmärryksen siitä, mitä alueella asuvat ajattelevat tilanteesta ja miten sitä voitaisiin parantaa”, sanoo liikennesuunnittelupäällikkö Susanna Kaitanen kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnittelukeskusta selvittämään vaihtoehtoja liikenteen järjestämiseen.

” On vaikea nähdä yhtä ratkaisua, jolla tyytymättömyys poistuisi. Harmillisesti kaikki esille nousseet ratkaisuehdotukset aiheuttavat haittoja joillekin alueen asukkaille”, Kaitanen sanoo. ”Myös paluu entiseen tilanteeseen olisi ongelmallinen, sillä Maakirjantien varteen on jo rakennettu omakotitaloja siitä lähtökohdasta, ettei tiellä ole läpiajoa.”

Kun kyselyn avulla on muodostettu kattavampi kokonaiskuva näkemyksistä, kaupunki kutsuu koolle alueen asukkaat.

”Tilanteessa on monia näkökulmia. Kaupungin tulee kuunnella asukkaiden huolia ja harmia. Suurpellon rakentamisvaiheen aiheuttamia haittoja voidaan varmasti joiltakin osin helpottaa”, sanoo Kaitanen. ”Tilanteeseen tulee kuitenkin löytää myös pitkän aikavälin ratkaisu, jonka kanssa voidaan elää. Kaikkien osapuolten on varauduttava tekemään kompromisseja. Onkin tärkeää, että eri osapuolet kuuntelevat ja pyrkivät ymmärtämään toisiaan.”

Kysely toteutetaan alkusyksyn aikana ja asukastilaisuus loka-marraskuussa. Niiden pohjalta kaupunkisuunnittelukeskus pyrkii löytämään ratkaisut, joita voidaan viedä eteenpäin.

  • Kaavoitus
Matinkylä