Valtuusto hyväksyi tavoitteet kestävälle Espoolle

Julkaistu: 1.8.2022 8.46
Piirroskuva Espoosta ja espoolaisista.
Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGt) edelläkävijänä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä Espoo.

Sota Ukrainassa ja fossiilisten polttoaineiden kallistuminen pistävät lisää vauhtia kestävän kehityksen ohjelmaan.

Julkaistu Länsiväylässä 27.4.

Espoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, täyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja toimii kestävän kehityksen mallikaupunkina koko maailmalle. Kaupunginvaltuuston maaliskuussa hyväksymät tavoitteet ovat kunnianhimoiset – ja nyt ajankohtaisemmat kuin koskaan. 

– Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta on tullut entistä tärkeämpää tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, sanoo strategiajohtaja Pasi Laitala

Samaan aikaan kun fossiilisten polttoaineiden hinta on noussut rajusti, myös ilmastopäästöistä on tullut entistä kalliimpia. Päästöoikeuksien hinta on kolminkertaistunut viime vuodesta. Energiayritykset etsivät kilvan fossiilisia polttoaineita korvaavia päästöttömiä ja taloudellisesti kannattavampia tapoja tuottaa energiaa.

Espoossa työ on onneksi hyvässä vauhdissa. Kaupunki sitoutui hiilineutraaliustavoitteeseen jo vuonna 2017, ja esimerkiksi kivihiilen korvaaminen päästöttömillä lämmönlähteillä etenee nopeasti. 

Ei pelkästään ilmaston vuoksi

–Sota Ukrainassa on saanut jokaisen meistä ymmärtämään fossiilisesta energiasta irtautumisen tärkeyden, toteaa Espoon kestävän kehityksen kehitysohjelman puheenjohtajana toimiva Meri Löyttyniemi.

Tässä tilanteessa fossiilisista polttoaineista irtautuminen paitsi torjuu ilmastokriisiä, mutta parantaa myös Suomen huoltovarmuutta ja leikkaa hyökkäyssotaa käyvän maan tulovirtoja. 

Espoossa kestävän kehityksen ohjelmatyö käynnistyi jo vuonna 2013 alkaen, ja nyt käynnissä on kolmas ohjelmakausi.  Kaupunginvaltuusto siunasi juuri Kestävä Espoo -kehitysohjelman tavoitteet vuosille 2021–2025. 

Meri Löyttyniemi kertoo, että tavoitteiden keskiössä on globaalin ilmastokriisin helpottaminen kaupungin päästöjä leikkaamalla, mutta kestävä kehitys on paljon muutakin. Tavoitteista ensimmäiseksi Espoon poikkihallinnollisen kehitysohjelman laatijat nostivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen vuoteen 2025 mennessä. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Hiilineutraalius on vain yksi YK:n 17 tavoitteesta. 

Kestävä Espoo -ohjelman käytännön työrukkanen on Pasi Laitalan johtama kestävän kehityksen osaamiskeskus. Osaamiskeskus on osa Espoon konsernihallintoa, ja sen 25 asiantuntijaa vetävät poikkihallinnollisia kehityshankkeita, joilla Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteista tehdään todellisuutta.

Kolmannella ohjelmakaudella kaupungin kestävän kehityksen työtä ohjaavaan ryhmään oli suorastaan tunkua. 

– Ohjausryhmässämme ovat nyt mukana kaikkien yhdeksän valtuustoryhmän edustajat. Tämä koetaan kaikkien yhteiseksi kehitysohjelmaksi, Pasi Laitala kertoo.

Entä mitä odottaa Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja tulevalta ohjelmakaudelta? Konkreettisin asia on, että Espoo irtautuu suunnitellusti kokonaan kivihiilestä vuoteen 2025 mennessä. Meri Löyttyniemen toinen toive on, että kestävät toimintatavat näkyvät ohjelmakauden päättyessä kaupungin toimialoilla ja jokaisen espoolaisen arjessa. 

– Tavoitteenamme on, että kestävä kehitys toteutuu luontevasti osana espoolaisuutta, Löyttyniemi pohtii.

Yksi ohjelman tavoitteista on tehdä Espoosta kestävän kaupunkikehityksen mallikaupunki. Juuri nyt ympäri Eurooppaa mietitään, miten sähköä tai biokaasua voisi tuottaa paikallisesti, ja miten hukkalämpöä voisi jalostaa kaukolämmöksi. 

– Isoista globaaleista raaka-ainevirroista siirrytään yhä enemmän paikallisiin ratkaisuihin. Ne tukevat myös entistä enemmän paikallista taloutta ja työllisyyttä, Pasi Laitala arvioi.

Yksi Kestävä Espoo -hankkeista keskittyy biomassojen kierrätyksen tehostamiseen. Jopa puolet kotitalouksien biojätteestä päätyy edelleen sekajätteeksi. Sitä voisi jalostaa esimerkiksi liikenteen biokaasuksi ja lannoitteiksi. 

Kun liikenteen ja lämmitykset vanhat fossiiliset energialähteet vaihtuvat päästöttömiin, tarvitsevat eurooppalaiset kaupungit kipeästi uusia ratkaisuja. 

– Espoo on hyvin kilpailukykyinen alue. Täällä on laaja tiedeyhteisö, isoja yrityksiä, korkea koulutustaso ja kaupunki kasvaa nopeasti. Täällä jos missä on kykyä luoda tarvittavia uusia ratkaisuja, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

Kehittämistyöllä edistetään vähäpäästöisten, älykkäiden ja kiertotalouden mukaisten kaupunkiratkaisujen käyttöönottoa valtuustokauden tavoitteiden (KV 25.10.2021) mukaisesti erityisesti Keran, Leppävaaran keskus pohjoisen, Kivenlahden metroaseman lähialueen ja Espoon keskuksen sekä Pohjois- ja Keski-Espoon pientaloalueilla.Kuva: Hannu Vallas

Kestävä Espoo -kehitysohjelman viisi hyötytavoitetta

1 Espoo on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edelläkävijä

Espoon tavoitteena on saavuttaa 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (sustainable development goals, SDG) edelläkävijäkaupunkina. Syntyneitä ratkaisuja kehitetään ja jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. 

2 Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä

Espoo on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kehittämistoimia suunnataan erityisesti energian ja liikenteen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Ilmastohaasteen ratkaisemiseen otetaan mukaan eri asukasryhmät uusilla osallistumisen tavoilla.

3 Espoo -yhteisö ja espoolaiset toimivat kestävästi

Kaupungin toimintatapoja kehitetään tukemaan aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja kumppanuuksia. Jokaisella espoolaisella on hyvät mahdollisuudet tehdä kestäviä valintoja arjessaan.

4 Espoo on kestävän kaupunkikehityksen mallikaupunki

Kaupunkikehittäminen luo edellytykset hyvinvoinnille sekä sujuvalle ja turvalliselle arjelle kaikkialla Espoossa. Kaupungin kehittämiseen kannustetaan mukaan laajasti yrityksiä sekä tutkimus- ja kehittämiskumppaneita. 

5 Espoo on paras kehittäjäkumppani kestäville ja älykkäille kaupunkiratkaisuille

Kaupunkikehittäminen avataan tutkimus- ja kehittämistoiminnan ympäristöksi. Kehittämistoiminnalla parannetaan uusien ratkaisujen kansainvälistä kilpailukykyä ja tuetaan paikallisen talouden, innovaatiotoiminnan ja verotulojen kasvua.

  • Kestävä kehitys