Jokainen onnistuminen on juhlan arvoinen – tänä syksynä Vahvuusvaris opettaa 4 000 Espoon ekaluokkalaista tunnistamaan omia vahvuuksiaan

15.8.2022 11.38
Laatikko luokkahuoneessa tekstillä "Huomasin hyvää!".
Kuva: Marika Tuominen

Espoon kaupunki tarjoaa 4 000 ekaluokkalaiselle ja heidän huoltajilleen sekä 200 opettajalle Ilon palautus -paketin, johon sisältyy muun muassa koulutuksia sekä mobiilisovellus lapsen vahvuuksien ja onnistumisten tunnistamisen tueksi.

Espoon kaupunki tarjoaa tänä syksynä aloittaville ekaluokkalaisille ja heidän huoltajilleen tukea lasten vahvuuksien tunnistamiseen. Huomaa hyvä! -sarjaan perustuva Ilon palautus -paketti on Positive Learning -nimisen yrityksen räätälöimä kokonaisuus espoolaisille kouluille ja oppilaille perheineen. Ekaluokkalaisille suunnattu kokonaisuus on osa Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman tavoitetta espoolaisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Hyvinvoiva Espoo on yksi neljästä Espoon kehitysohjelmasta tällä valtuustokaudella. Ohjelmassa muun muassa kehitetään ratkaisuja korona-ajasta palautumiseen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseen.  

– Toimimme lapsen ja nuoren parhaaksi tekemällä tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä huoltajien kanssa. Haluamme yhdessä tukea heidän hyvinvointiaan ja oppimista, toteaa Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho.  

– Haluamme tätä kautta tarjota eväitä myös yhteisiin hetkiin lasten kanssa kotona ja tukea perheitä siinä jännittävässä hetkessä, kun lapsi siirtyy opinpolullaan varhaiskasvatuksesta peruskouluun, Rinta-aho jatkaa. 

Sovellus ja koulutukset auttavat koko perhettä huomaamaan hyvän joka päivä 

Ilon palautus -paketti sisältää kuusi webinaaria huoltajille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Webinaarit avaavat positiivisen pedagogiikan ydintä: pienetkin onnistumisen kokemukset ovat huomion arvoisia ja kasvattavat itseluottamusta, jonka voimalla lapsi ponnistaa kohti seuraavia onnistumisia.   

Huoltajat saavat käyttöönsä myös Huomaa hyvä -sovelluksen mobiililla tai tietokoneella käytettäväksi. Pedagogiseen tutkimukseen perustuva digipalvelu tarjoaa tietoa luonteenvahvuuksista ja niiden tukemisesta. Luonteenvahvuuksia voivat olla esimerkiksi myötätunto, sinnikkyys ja uteliaisuus. Apuna on konkreettisia välineitä, joiden avulla huoltaja voi tukea lapsen vahvuuksien kehittymistä.  

Ekaluokkalaisten huoltajille tarjotaan helppokäyttöinen palvelu, jossa apua positiiviseen kasvatukseen on tarjolla jokaisen taskussa. Sovellus kannustaa huomaaman hyvän lapsessa, antamaan siitä palautetta suoraan lapselle sekä iloitsemaan ja keskustelemaan onnistumisista. Sovelluksen avulla lapsen ja koko perheen ja onnistumiset tallennetaan ja yhteinen edistyminen tehdään näkyväksi.  

Sovellus tukee sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä ja vahvistaa lasten osallisuutta. Sen avulla perhe voi asettaa yhteisiä positiivisia tavoitteita ja päivittäinen harjoittelu takaa lukuisia onnistumisen kokemuksia.  

Myös ekaluokkalaisten opettajille järjestetään omat koulutukset syksyn aikana. Lisäksi opettajille tarjotaan käyttöön painetut Huomaa hyvä! -materiaalit, joiden avulla tunne-, vuorovaikutus- ja vahvuustaitoja voi harjoitella oman luokan kanssa. 

Koulutusten ajankohdista viestitään tarkemmin Wilmassa sekä kaupungin verkkosivuilla syksyn aikana.  

Positiivinen kasvatus tukee oppimista ja hyvinvointia 

Tuttavallisemmin Positivena tunnettu yritys on monille tuttu Huomaa hyvä! -sarjan koulutuksista, vahvuuskorteista ja kirjoista, joissa seikkaileva Vahvuusvaris opettaa eri luonteenvahvuuksista arkisten esimerkkien avulla.  

– Hyvinvointi ja oppiminen kulkevat käsi kädessä, ja lapsen hyvinvointia voidaan tukea positiivisen kasvatuksen keinoin. Tästä on hyvin tutkimusnäyttöä sekä Suomessa että maailmalla. Myönteinen sosioemotionaalinen kehitys edistää lapsen henkistä ja fyysistä terveyttä, ehkäisee käyttäytymisen ongelmia, ennakoi hyvää koulumenestystä, kestäviä ihmissuhteita ja suojelee ja ennaltaehkäisee riskitekijöiltä, kertoo Positiven perustaja ja toimitusjohtaja Kaisa Vuorinen

– Esimerkiksi lasten vahvuuksien tunnistaminen ja tämän paketin tarjoaminen nimenomaan ekaluokkalaisille on tärkeää, koska kaikille lapsille kohdistettu tuki tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden päästä onnistumisen polulle ekaluokasta alkaen, Vuorinen toteaa.  

Luonteenvahvuuksien opettaminen tukee myös laaja-alaisten taitojen kehittymistä, mikä on keskeistä myös valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. 

Lisätietoja

Kaisu Toivonen

Hyvinvoinnin kehittämisjohtaja

Kaisa Vuorinen

Positiven perustaja ja toimitusjohtaja
  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus