Espoo laatii vuoteen 2035 tähtäävän tiekartan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

25.8.2022 4.10Päivitetty: 25.8.2022 8.24
Pientaloja meren rannalla. Rantaniittyjä, mäntyjä, taustalla metsää.
Espoonlahden ranta-alueella Soukassa rakentaminen ja monimuotoinen luonto lomittuvat yhteen. Kuva: Espoon kaupunki/Tanja Hämäläinen

Espoo laatii vuoden 2023 loppuun mennessä tiekartan, jota seuraamalla luonnon monimuotoisuus voi elpyä kasvavassa kaupungissa. Tiekartan tavoitteet luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2035 mennessä​.

Espoo on tunnettu luonnonläheisyydestään, ja luonto on oleellinen osa sen vetovoimaa. Kaupunki kasvaa vauhdilla osana tiivistyvää pääkaupunkiseutua, ja tavoite luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä on osin ristiriidassa muiden kehitystavoitteiden kanssa. Tiekarttaa tarvitaan, jotta erilaiset tavoitteet on mahdollista sovittaa yhteen.   

Tiekartta toteuttaa kuluvan valtuustokauden Espoo-tarinaa, jossa keskeistä on luonnonläheisyys ja vastuullisuus sekä EU:n ja kansallisen tason biodiversiteettistrategioita. Espoossa on käynnistymässä uuden koko kaupungin yleiskaavan laadinta, jota tiekartta tukee.  

"Jotta voimme turvata luontomme arvokkaita ominaispiirteitä ja monimuotoisuutta, tarvitsemme muun muassa luonnonsuojelubiologian sekä maankäytön ja viheralueiden suunnittelun ja hoidon asiantuntemusta. Tämä edellyttää meiltä yhteistyötä yli kaupungin organisaatiorajojen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen tuleekin sisällyttää laajasti kaupungin toimintaan", kertoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo. 

Tiekartan lähtökohtana luonnon kokonaisheikentymättömyys 

Kokonaisheikentymättömyys on EU:n käyttämä määritelmä, jonka mukaan ihmistoiminnan ei tulisi vähentää luonnon monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluja eli luonnon tuottamia hyötyjä ihmisille. Ensisijaisesti Espoon luonnolle aiheutuvat haittoja pyritään välttämään. Mahdolliset haitat voidaan kompensoida esimerkiksi perustamalla uusia luonnonsuojelualueita tai ennallistamalla elinympäristöjä.  

Työssä tarvitaan syvempää ymmärrystä luontovaikutusten lieventämisestä ja luontokompensaatioista. Nämä ovat myös kansallisesti uusia asioita, joiden toimintatavat eivät ole vielä vakiintuneita. Espoo seuraa ja osallistuu aktiivisesti teeman tutkimushankkeisiin. 

"Olemme uusilla vesillä, sillä vastaavia kuntatason tarkasteluja ei ole tehty Suomessa aiemmin. Työssä voimme hyödyntää jo hankittuja tietoja ekologisten verkostojen toiminnasta ja kokemuksia maankäytön suunnittelusta. Kehitämme käytäntöjämme tukemaan luontotavoitteitamme", kertoo Tarja Söderman Espoon ympäristönsuojelusta.  

Kohti tiekarttaa 

  • Tiekartan laatimisessa mm.   
  • Päivitämme Espoon nykyiset käytännöt vaalia luonnon monimuotoisuutta 
  • Selvitämme muiden Euroopan kasvavien kaupunkien käytännöt  
  • Kehitämme suunnittelun työkaluja, kuten viherkerrointa  
  • Selvitämme, miten Espoon luontoalueita voidaan ennallistaa ​ 
  • Edistämme luonnon monimuotoisuutta osana maankäytön suunnittelua 
  • Osallistumme tutkimushankkeisiin ja viemme niiden tuloksia käytäntöön Espoossa
  • Luonto
Koko Espoo