KEPA Uusimaa uutiskirje 2/2022 Toukokuu: Myös ruotsinkielinen kehitysvammapalvelujen erityisosaaminen halutaan keskittää Uudellamaalla

Julkaistu: 20.5.2022 6.28

Vuoden 2023 alusta Uusimaa tullaan jakamaan neljään hyvinvointialueeseen sekä Helsingin kaupunkiin. Samalla nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit Eteva ja ruotsinkielisiä palveleva Kårkulla lakkautetaan.

Osaamista keskittämällä pystytään parhaiten vastaamaan ruotsinkielisten vaativan tuen asiakkaiden tarpeisiin. Vaativa tuki edellyttää esimerkiksi lääkärien, psykologien, sosiaalityötekijöiden, kuntoutusohjaajien ja terapeuttien asiantuntijuutta. Keskeisin tavoite on turvata palvelut erityishuoltopiirien lakkauttamisen jälkeen.

”On ensiarvoisen tärkeää, että kehitysvammaiset asiakkaat saavat palvelua omalla äidinkielellään myös jatkossa. Tämän vuoksi Kårkulla on painottanut palvelujen järjestämistä ruotsin kielellä, tarvittaessa erityisratkaisuin", sanoo Kårkullan kuntayhtymäjohtaja Otto Ilmonen.

”Uudellamaalla ruotsinkielisen vaativan erityishuollon palvelujen nykytilanne ei ole yksiselitteinen. Ruotsinkieliset tai kaksikieliset perheet pääkaupunkiseudulla saattavat valita suomenkielisen palvelun sen läheisyyden vuoksi. FDUV:n jäsenille on tärkeää, että lähipalvelut toimivat ja tarvittaessa erityisosaamista ja asiantuntijuutta on saatavilla kohtuullisella etäisyydellä”, kertoo ruotsinkielisten kehitysvammaisten etujärjestön FDUV:n toiminnanjohtaja Lisbet Hemgård. Hemgård toimii kutsuttuna asiantuntijajäsenenä Kepa Uusimaa -hankkeen ruotsinkielisten palvelujen työryhmässä.

Asiakasnäkökulmaa kehittämistyöhön on järjestöedustajan lisäksi saatu ruotsinkielisen asiakasraadin sekä asiakkaille ja läheisille suunnatun kyselyn avulla.

”Asiakaskyselyn tulosten perusteella asiakaskokemuksen kannalta kolme tärkeintä tekijää ovat työntekijän osaaminen ja asiantuntijuus, kohtaamistaidot sekä kyky palvella ruotsiksi. Osittain samoja ja muitakin suunnittelun lähtökohtia on noussut esiin asiakasraadissa, joka kokoontuu toisen kerran vielä toukokuun aikana”, kertoo projektityöntekijä Tiina Hannikainen.

Kepa Uusimaa esittää, että ruotsinkieliset vaativat erityishuollon palvelut keskitetään HUS-yhtymälle. HUS-yhtymä on Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhtymä, joka jatkossa vastaa Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Osaamista keskittämällä voidaan turvata riittävä, osaava ja ruotsin kieltä taitava henkilöstö, jotta palvelut jatkuvat esimerkiksi henkilöstövaihdosten tai lyhyiden poissaolojenkin aikana. Keskittäminen on tärkeää palvelujen yhdenvertaisuuden ja yhdenmukaisuuden lisäksi myös siksi, että niitä on mahdollista toteuttaa lähellä asiakasta, Uudellamaalla. Esitys vastaa aiempaa esitystä suomenkielisistä vastaavista palveluista. Lopulliset päätökset tehdään hyvinvointialueilla.

Lisätietoja antavat:

Markus Paananen
Terveyspalvelujen johtaja, KEPA Uusimaa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Espoon kaupunki
markus.paananen@espoo.fi
Puh. 040 636 8983

Otto Ilmonen
Samkommunsdirektör
Kårkulla samkommun
oilmonen@karkulla.fi
Puh. 0247 431 007

Risto Vataja
ylilääkäri, linjajohtaja, HUS gero-, neuro- ja riippuvuuspsykiatria
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
risto.vataja@hus.fi
Puh. 09 471 63703

Kati Sihvonen
projektipäällikkö, KEPA Uusimaa
kati.sihvonen@espoo.fi
Puh. 040 636 9258

Tiina Hannikainen
projektiasiantuntija, KEPA Uusimaa
tiina.hannikainen@espoo.fi
Puh. 040 505 9727