Meidän Espoo 20X0: Koko Espoon yhteisessä keskusteluillassa osallistujat miettivät Espoon tulevaisuutta erilaisten teemojen avulla

29.4.2022 5.45
Piirroskuvassa kaksi hahmoa ja teksti, jossa lukee "Meidän Espoo 20X0, puhetta tulevaisuuden kaupungista".

Asukkaat, päättäjät ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijat miettivät yhteisessä keskusteluillassa 26.4, miten maailman muutokset rantautuvat Espooseen ja mitkä ovat Espoon tulevaisuuden kohtalonkysymykset.

Lähiluonto ja ilmastonmuutos nousivat kolmesta pääteemasta

Yhteisen alustuksen jälkeen osallistujat jaettiin pienryhmiin, joissa valittiin yhdessä keskustelun suunta kolmesta pääteemasta. Teemoina olivat tulevaisuuden ilmastoviisas kaupunki, lähiluonto ja luonnon monipuolisuus, sekä hyvä arki ja yhteisöllisyys tulevaisuuden Espoossa. Osallistujat kokivat kaikki teemat tärkeiksi, mutta luonto teema oli selkeästi eniten esillä. Teemoista keskusteltiin ensin yleisesti, jonka jälkeen syvennyttiin enemmän yhteen aiheeseen.

Kaikkien mielestä lähiluonto olisi hyvä säilyttää, hoidettuna sekä monimuotoisena. Luonto on elinehto kaupungissa. Ryhmissä puhuttiin Espoon kokoaikaisesta rakentamisesta ja väestön kasvusta, mikä koettiin riskiksi lähiluonnolle. Toisaalta todettiin, että eri ihmisillä on erilaisia tarpeita ja suunnittelu on haasteellista, kun pitää ottaa niin monia asioita huomioon.

Teemat sidoksissa toisiinsa

Yhdessä ryhmässä nousi esille, että hyvä arki ja yhteisöllisyysteema linkittyy osaksi ilmastoviisaaseen kaupunkiin sekä lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskustelussa heräsi ajatuksia asukkaiden osallistamisesta ja vuorovaikutuksesta kaupungin ja kaupunkilaisten välillä. Nähtiin, että kaupunki ei ole ainoa toimija vaan asukkailla on myös oma roolinsa. Osallistamiseen ja vuoropuheluun toivottiin lisää kehitystä. Toivottiin myös työkaluja tulevaisuuden ilmastoviisaaseen Espooseen.

Yhteisöllisen ja yhteisen arjen koettiin rakentavan resurssi- ja ilmastoviisasta kaupunkia. Yhteisöllisyyden lisäämiseen tuli ryhmissä monia ideoita. Yksi idea oli kehittää palstaviljelyn ja olemassa olevien palstaviljelijöiden mahdollisuuksia. Palstaviljelijöiden kesken on näkyvää yhteisöllisyyttä ja samankaltaista toimintaa toivottiin lisää. On myös tärkeä ottaa huomioon sääolosuhteiden ääri-ilmiöt. Esimerkiksi keskuspuistossa ja Nuuksiossa sateiset ja pimeät ajat vaatisivat sisätiloja yhteisölliseen toimintaan.

Monimuotoisuus kaiken ytimessä

Ryhmissä keskusteltiin siitä, että monimuotoisuuteen pitäisi tähdätä, vaikka monimuotoisuuteen kaupungissa todettiin liittyvän haasteita. Lähiluonto ja monimuotoisuus eivät ole sama asia. Puisto ei välttämättä ole eläimien kannalta niin hyvä asia, kuin esimerkiksi luonnolliset niityt, mutta toisaalta ihmiset tarvitsevat myös helposti saavutettavia virkistysalueita. Tarvitaan ”sekä- että” ratkaisuja.

Ryhmät päätyivät siihen, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, millaista luontoa kaupungissa tulisi olla, mutta yhtä mieltä oltiin siitä, että sitä pitää olla. Viihtyisän ja monimuotoisen alueen saavuttaminen vaatii yhteisymmärrystä.

 

Meidän Espoo 20X0 on laaja tapahtumasarja, jossa asukkaat, päättäjät ja asiantuntijat suunnittelevat ja rakentavat Espoon tulevaisuutta yhdessä. Tapahtumasarja juhlistaa myös Espoon 50-vuotista taivalta kaupunkina.

Jäljellä on vielä yksi tapahtuma. Katso viimeisen tapahtuman lisätiedot osoitteesta espoo.fi/20X0

  • Kaavoitus